Home Factsheets (509) N Natuurbeschermingswet

Natuurbeschermingswet
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:33

Doel van de Natuurbeschermingswet 1998 is het geven van wettelijke bescherming aan terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden.

Relevantie
Deze wet maakt het mogelijk om natuurmonumenten te beschermen door ze aan te wijzen als beschermd natuurmonument of als staatsnatuurmonument.

Uitwerking
In Nederland is sinds 1967 de Natuurbeschermingswet in werking. Deze ‘oude' wet maakte het onder andere mogelijk om gebieden te beschermen. Door deze wet werd ook een aantal soorten planten en dieren beschermd die op dat moment niet door andere wetten werd beschermd.

Om beter te voldoen aan internationale verdragen en Europese richtlijnen is in 1998 de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 tot stand gekomen. Deze wet richt zich alleen op gebiedsbescherming. De overige verplichtingen, zoals die voor soortbescherming, zijn overgenomen door de Flora- en faunawet.

Indien een terrein of water in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is aangewezen als beschermd natuurmonument of als staatsnatuurmonument, moet een vergunning worden aangevraagd als men handelingen wil verrichten die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor het desbetreffende gebied.

De wet onderscheidt drie typen te beschermen gebieden:

  • Beschermde natuurmonumenten die op grond van nationale criteria bescherming verdienen
  • Natura-2000-gebieden, dat wil zeggen gebieden die op basis van de (kamerstukken II 1988-1989, 21137) Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn aangewezen
  • Gebieden die op grond van andere internationale verplichtingen worden aangewezen, zoals wetlands

Gerelateerd factsheet
Habitat-richtlijn
Natura 2000

Link
Natuurbeschermingswet 1998

Literatuur

Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 09:11
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 165 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals