Home Factsheets (509) N Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:34

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) biedt bedrijven en overheden de mogelijkheid een goede keuze te maken voor bodembeschermende voorzieningen.

Relevantie
Afhankelijk van de risico's van de bedrijfsactiviteiten enerzijds en de stand der techniek anderzijds moet een keuze worden gemaakt voor een afdoende bodembeschermende voorziening.

Uitwerking
De NRB is ontwikkeld om de uitvoering van het bodembeschermingsbeleid bij bedrijfsmatige activiteiten te ondersteunen. De NRB dient voor bevoegd gezag en ondernemers als hulpmiddel voor:

  • Het bepalen van het risico van bodembedreigende activiteiten
  • De selectie van adequate bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
  • Het opstellen en handhaven van vergunningvoorschriften

De NRB is in de Regeling aanwijzing BBT-documenten opgenomen als document waarmee het bevoegd gezag (Wabo of Waterwet) rekening moet houden bij vergunningverlening.

De NRB kent een stappenplan (beslismodel genoemd) aan de hand waarvan beslist kan worden of de bodembeschermende voorzieningen of maatregelen toereikend zijn, afgewogen tegen het risico op bodemverontreiniging.

Het beslismodel bodembescherming deelt activiteiten in risicocategorieën in. Hierbij wordt uitgegaan van de kans op lekkage (de emissiescore) en de verspreidingsmogelijkheden (omvangsscore). De 4 risicocategorieën zijn:

  • A: verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging
  • A*: aanvaardbaar risico op bodemverontreiniging
  • B: verhoogd risico op bodemverontreiniging
  • C: hoog risico op bodemverontreiniging

In beginsel moet een verwaarloosbaar risico (A) worden gerealiseerd. In sommige gevallen kan het bevoegd gezag een aanvaardbaar risico op bodemverontreiniging (A*) accepteren. Dit is het geval indien bijvoorbeeld een verwaarloosbaar bodemrisico (A) redelijkerwijs niet haalbaar is.

De twee laatste categorieën (B en C) mogen niet geaccepteerd worden.


Gerelateerde factsheets
Bodembeschermende voorzieningen
Wet bodembescherming (Wbb)

Links
Rijkswaterstaat
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 09:16
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 137 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals