Home

NEN 5740
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:35

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond

De NEN 5740 schrijft voor hoe bij verkennend onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging de onderzoeksstrategie moet worden opgesteld.

Relevantie
De NEN 5740 beschrijft de te volgen stappen voor zogenaamde verdachte en niet verdachte locaties ten aanzien van bodemverontreiniging.

Uitwerking
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is drieledig:

  • Vaststellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is
  • Bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
  • Bepalen van de uit de desbetreffende bodem te verwijderen hoeveelheid grond

De NEN 5740 is van toepassing op het onderzoek van zowel verdachte als niet verdachte grondbodems, niet van waterbodems.

Als verdachte locaties worden voor de hand liggende zaken aangemerkt zoals ondergrondse olietanks, maar ook ophooglagen die in de loop van de tijd zijn aangebracht kunnen als verdacht worden aangemerkt.

Eén van de belangrijkste stappen in het verkennend bodemonderzoek is het opstellen van een juiste onderzoeksstrategie. Hiertoe wordt vooraf een hypothese opgesteld voor de aard van de verontreinigingen en de te verwachten omvang van de verontreinigde locatie.Dit vindt plaats in een vooronderzoek waarin informatie wordt verzameld over:

  • Het vroegere en huidige gebruik van de locatie en de directe omgeving
  • De bodemomgeving
  • De bodemgesteldheid
  • De geohydrologische situatie

Gerelateerde factsheets
Bodemonderzoek
NEN

Link
NEN

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals