Home Factsheets (509) O Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:40

De  bouwvergunning, milieuvergunning en diverse andere vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen zijn op 1 oktober 2010 vervangen worden door één integrale vergunning, de omgevingsvergunning.

Relevantie
De omgevingsvergunning is één van de vele maatregelen om de doelmatigheid van wet- en regelgeving te verhogen en de serviceverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Uitwerking
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de kaders aangeven waarbinnen de omgevingsvergunning zal functioneren.

Vanuit de Wabo hebben de bouwvergunning, de milieuvergunning en diverse vergunningen op basis van gemeentelijke verordeningen plaats gemaakt voor één integrale omgevingsvergunning.

Voor de vergunningaanvrager heeft dit enkele voordelen:

 • Er bestaat één loket voor het indienen van de vergunningaanvraag.
 • Er is één (snellere) procedure voor de behandeling van de aanvraag.
 • Er is één bevoegd gezag, dus één aanspreekpunt.
 • Er zal uiteindelijk één beschikking zijn op de vergunningaanvraag.
 • Er zal één beroepsgang zijn.
 • De handhaving vindt meer gecoördineerd plaats.

De Wabo maakt onderscheid tussen:

 • Enkelvoudige vergunningen
 • Vergunningen met samenloop

Bij een enkelvoudige vergunning, ook vergunning zonder samenloop geheten, dient te worden getoetst aan één toetsingskader. De vergunning moet binnen de reguliere procedure van acht weken worden verleend, of bij de uitgebreide procedure binnen 26 weken. Er geldt één procedure voor bezwaar en beroep.

Bij vergunningen met samenloop vindt toetsing  plaats aan meerdere kaders. Er moet bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag getoetst worden aan zowel de Wet milieubeheer als aan het Bouwbesluit. Bovendien is het vooroverleg voor de diverse toetsingskaders gestroomlijnd.

Bij de omgevingsvergunning is er in alle gevallen sprake van één vergunning, ongeacht of er sprake is van een enkelvoudige aanvraag of een aanvraag met samenloop.


Gerelateerde factsheets
Herijking
Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo)
Wet milieubeheer (Wm)
Wm-vergunning

Links
Omgevingsvergunning.nl
InfoMil

 

 

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:04
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 213 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals