Home Factsheets (509) O Ondergrondse tank

Ondergrondse tank
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:40

Een ondergrondse tank is een tank van staal of kunststof die geheel of gedeeltelijk in de bodem ligt of is ingeterpt. Ook het leidingwerk en de bijbehorende appendages worden doorgaans tot de ondergrondse tank gerekend.

Relevantie
Gekoppeld aan industriële activiteiten vindt vaak ondergrondse opslag plaats van vloeibare, al of niet gevaarlijke stoffen. Een belangrijke reden om stoffen ondergronds op te slaan is vaak de veiligheid. De opgeslagen stoffen kunnen bodembelastend zijn zoals gesteld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

Uitwerking
Een tank betreft in de meeste gevallen een reservoir voor op- of overslag van vloeibare producten en kan dubbelwandig uitgevoerd zijn. Aan de tank zijn vaak leidingen, pompen, peilvoorzieningen, afsluiters enzovoorts bevestigd; deze worden appendages genoemd. Met een tankinstallatie wordt de tank met bijbehorende appendages bedoeld.

Er bestaat onderscheid tussen opslagtanks en procestanks. Een procestank is direct gekoppeld aan de procesinstallatie, terwijl een opslagtank los kan bestaan.

Een stalen ondergrondse tank is dikwijls tegen corrosie beschermd door middel van een kathodische beschermingsinstallatie. De noodzaak hiervan is afhankelijk van de bodemgesteldheid.

Vanuit de Wet milieubeheer kunnen in een vergunning voorschriften gesteld worden aan de opslag van gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

Daarnaast valt een groot aantal bedrijven onder een Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) op grond van de artikelen 8.40 en 8.44 Wet milieubeheer. Ook in deze AMvB's zijn vaak voorschriften opgenomen ter voorkoming of beperking van risico's als gevolg van opslag in ondergrondse tanks.

Voor ondergrondse opslag van vloeibare producten zijn de volgende CPR-richtlijnen uitgegeven:

  • CPR 9-1: Vloeibare aardolieproducten, afleverinstallaties en ondergrondse opslag (vervangen door PGS 28)
  • CPR 9-5: Vloeibare aardolieproducten, ondergrondse opslag van vloeibare producten in kunststof tanks
  • CPR 11-3: Opslag van propaan en butaan in stationaire bovengrondse, ondergrondse en terpreservoirs met een inhoud groter dan 5 m3 en ten hoogste 150 m3 (vervangen door PGS 21)

Deze CPR-/ PGS-richtlijnen worden vaak gehanteerd bij het verlenen van een vergunning en zijn in veel gevallen geheel of gedeeltelijk overgenomen in vervangende of aanvullende regels (Wet milieubeheer art. 8.40 en 8.44 AMvB's).

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) vervangt geleidelijk de CPR-richtlijnen; niet zonder meer alle CPR-richtlijnen zullen echter ongewijzigd worden opgenomen in de nieuwe Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Afhankelijk van de bepalingen in AMvB's en vergunningen zijn de CPR- of de PGS-richtlijnen van toepassing.


Gerelateerde factsheets
Bovengrondse tank

Link
Rijksoverheid

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:05
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 95 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals