Home

Onderzoeksmethoden (bodem)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:40

Bodemonderzoek met traditionele technieken berust op het meten van bodemeigenschappen op enkele plekken middels boren, monstername en analyse.

Relevantie
In het kader van bodemonderzoek kunnen verschillende onderzoeken worden uitgevoerd.

Uitwerking
Een volledig bodemonderzoek dat erop gericht is de bodemkwaliteit van een bepaalde locatie vast te leggen, bestaat gebruikelijk uit de volgende fasen:

1. Historisch onderzoek
2. Indicatief onderzoek - dit heet ook wel oriƫnterend onderzoek
3. Verkennend onderzoek
4. Aanvullend onderzoek - indien nodig
5. Nader onderzoek
6. Saneringsonderzoek

Voor uitvoering van het verkennend onderzoek is, afhankelijk van de aanleiding, de norm NEN 5740 ontwikkeld. De NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Deze werkwijze kent de volgende onderdelen:

1. Grondboringen uitvoeren
2. Peilbuizen plaatsen
3. Grond- en grondwatermonsters nemen
4. Grond- en grondwatermonsters analyseren

De analyse van grond- en grondwatermonsters wordt uitgevoerd door erkende laboratoria.

Bovenstaande meet- en onderzoekstechnieken worden al geruime tijd toegepast en berusten op traditionele technieken. Het toepassen van deze technieken kent echter beperkingen.

Zo bestaat de kans dat door het geringe aantal boorpunten geen goed beeld van de bodem wordt verkregen.

Daarnaast bestaat, gezien de heterogeniteit van de desbetreffende bodem, vaak de noodzaak om meetgegevens te interpreteren, wat de objectiviteit en dus de betrouwbaarheid van de data kan verminderen.


Gerelateerde factsheets
Bodemonderzoek
Bodemsanering
Bodemverontreiniging
Innovatieve onderzoeksmethoden (bodem)
NEN 5740

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals