Home Factsheets (509) O Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:41

Een onrechtmatige daad is het plegen of juist nalaten van een handeling waardoor iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander benadeelt.

Relevantie
Het begrip onrechtmatige daad is een begrip dat een grote rol speel in het civiel recht; wetten en jurisprudentie bepalen wat als een onrechtmatige daad wordt gerekend.

Uitwerking
Als de daad hem toegerekend kan worden, is een persoon die een onrechtmatige daad pleegt verplicht de schade die een ander daardoor lijdt te vergoeden. Hiervoor is een civielrechtelijke procedure mogelijk, waarbij het niet nodig is dat het Openbaar Ministerie ingeschakeld wordt; een advocaat is meestal voldoende. In het Burgerlijk Wetboek (BW) staat in artikel 6:162 informatie over de onrechtmatige daad. Het artikel luidt als volgt:

lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

lid 2 Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

lid 3 Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Bij een onrechtmatige daad moet sprake zijn van:

  • Onrechtmatigheid
  • Schuld
  • Schade
  • Causaal verband
  • Relativiteit

Hoe hoger de mate van schuld, hoe hoger de schadevergoeding zal zijn. Het hoogst is de schadevergoeding als de onrechtmatige daad opzettelijk is begaan.


Gerelateerde factsheets
Misdrijf
Strafrechtelijke handhaving
Wetboek van strafrecht
Wetboek van strafvordering
Wet op de economische delicten (Wed)

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:08
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 95 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals