Home Factsheets (509) O Ontgraven (nat en droog)

Ontgraven (nat en droog)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:41

Bij de sanering van verontreinigde bodem kan het nodig zijn de grond te verwijderen. Afhankelijk van de aanwezigheid van opstuwend grondwater vindt het ontgraven nat of droog plaats.

Relevantie
Reiniging na afgraven (of: ex situ reiniging) is bij sommige soorten bodemverontreiniging noodzakelijk.

Uitwerking
In veel gevallen vindt sanering van verontreinigde grond plaats door deze grond af te graven en elders (ex situ) te reinigen. Afgraven kan sneller resultaat opleveren dan in situ saneren. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor reiniging van afgegraven grond groter dan bij in situ reiniging, omdat de condities beter te beïnvloeden zijn. Zo kunnen zuurgraad, zuurstof- en vochtgehalte ex situ beter geregeld worden dan in situ.

Bij het afgraven (of ontgraven) van grond stuit men in sommige gebieden al snel op het grondwater. Grondwater ontstaat doordat hemelwater in de bodem infiltreert. Het hemelwater dringt de grond in tot het een niet-doorlatende laag bereikt, vaak een kleilaag. Boven deze laag raakt de grond verzadigd. De hoogte tot waar deze verzadiging optreedt, is het grondwaterpeil. Dit wordt vaak het freatisch vlak genoemd.

Bij natte ontgraving wordt tevens grondwater meegenomen. In sommige gevallen zal dit ongewenst zijn en zal men kiezen voor droge ontgraving. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat het grondwater niet in de te ontgraven grond terechtkomt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van:

  • Aanleg van grondkerende constructies - verticale afscherming, bijvoorbeeld diepwanden
  • Bemaling

Bij de toepassing van diepwanden worden deze tot in een dikke waterremmende kleilaag aangebracht, zodat er geen grondwater de bouwput in kan stromen.

Bij bemaling van ontgravingsputten wordt het grondwater onttrokken, waardoor het niet tegelijk met de grond wordt verwijderd.


Gerelateerde factsheets
Bodem
Bodemverontreiniging
Zuiveringstechnieken

Link
Energie en Milieu Informatiesysteem (Vlaanderen)

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:08
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 114 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals