Home Factsheets (509) O Onttrekken van grondwater

Onttrekken van grondwater
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:42

Het onttrekken van grondwater vindt onder andere plaats voor de bereiding van drinkwater, voor industriële toepassingen (koelwater voor machines) en voor het besproeien van gewassen.

Relevantie
Grondwateronttrekking kan leiden tot verdroging van de bodem, wat nadelige gevolgen heeft voor planten die van een hoog waterpeil afhankelijk zijn.

Uitwerking
De afgelopen vijftig jaar is de grondwaterstand in Nederland op veel plaatsen met enkele decimeters tot een meter gedaald. Door deze daling, bijvoorbeeld als gevolg van grondwaterwinning voor drinkwater of voor industrieel gebruik, kan verdroging en daarmee schade aan gewassen optreden. Met name natuurgebieden worden door verdroging van de bodem bedreigd; daarbij spelen vooral de droge zomers een rol.

Daarnaast kunnen verzakkingen optreden doordat de waterdruk afneemt. Door verlaging van de grondwaterstand kunnen ook houten (paal)funderingen van gebouwen verzakken doordat de palen gaan rotten.

Het overheidsbeleid is gericht op de bescherming en het herstel van de natuur. Een van de uitgangspunten is de combinatie van natuurherstelprojecten met het behoud of verhogen van de grondwaterstand.

Met de inwerkingtreding van de Grondwaterwet in 1984 zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het grondwaterbeheer. In de Grondwaterwet zijn algemene regels gesteld voor het gebruik van grondwater. De regels zijn uitgewerkt in provinciale verordeningen. Het beginsel van de wet is dat verantwoord omgegaan moet worden met grondwater. Het is daarom verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten grondwater aan de bodem te onttrekken of water te infiltreren. In een aantal gevallen kan met een melding worden volstaan.

Naast de Grondwaterwet bestaan internationale conventies, richtlijnen en regionale plannen die betrekking hebben op de verdrogingproblematiek. Het Verdrag van Ramsar, ondertekend in 1971, vormt de basis voor veel afspraken op het gebied van het beheer van beschermde watergebieden (wetlands). Daarnaast vormt de Kaderrichtlijn Water 2000 van de Europese Unie een raamwerk voor het Nederlandse milieubeleid.


Gerelateerde factsheets
Grondwater
Grondwaterwet
Kaderrichtlijn water

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:10
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 98 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals