Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) O Ontwatering actief slib

Ontwatering actief slib
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:42

Het actieve slib dat afkomstig is van de microbiologische fase in de afvalwaterzuivering wordt als gescheiden afvalstroom ontwaterd en verder verwerkt.

Relevantie
Ontwatering heeft een grote gewichtsafname van het slib tot gevolg en betekent daardoor een grote kostenreductie in de afvalverwerking.

Uitwerking
Afvalwater wordt in rioolwaterzuiveringsinstallaties op biologische wijze gezuiverd. Micro-organismen, het actieve slib, voeden zich met de organische bestanddelen en mineralen in het afvalwater waardoor dat gereinigd wordt. Hierdoor groeit de hoeveelheid micro-organismen en moet er continu een deel van het actieve slib uit de zuiveringsinstallatie verwijderd worden.

Deze overmaat aan slib (surplusslib) vormt een nieuwe afvalstroom, die op zijn beurt verwerkt moet worden. In Nederland komt circa 1,5 miljoen ton zuiveringsslib per jaar vrij. Dit zuiveringsslib wordt voor het grootste deel verbrand, eventueel na voordrogen of composteren. Het resterende deel wordt gestort of in het buitenland toegepast in de landbouw.

De verwerking van dit slib is een kostbare zaak. De kosten worden hierbij in sterke mate beïnvloed door de mate waarin het slib ontwaterd is.

De klassieke wijze van ontwateren is gebaseerd op een mechanische filtratie. Deze verwerking omvat verschillende stappen:

  • Allereerst wordt een indikking toegepast. Daarbij bezinken de slibdeeltjes onder invloed van de zwaartekracht in een bezinktank; het ingedikte slib onderin de tank wordt continu verwijderd.
  • Tijdens de volgende stap, de mechanische ontwatering, wordt er ook conditionering van het slib toegepast door een positief geladen component toe te voegen. Hierdoor worden de negatieve ladingen gedeeltelijk geneutraliseerd, waardoor de deeltjes dichter bij elkaar kunnen komen. De vastere structuur van de vlokken zorgt ervoor dat de mechanische ontwatering efficiënter kan verlopen. Voor de mechanische ontwatering zelf bestaan verschillende technieken, zoals m.b.v. een kamerfilterpers, een zeefbandpers en een decanteercentrifuge.
  • De allerlaatste stap in het verwerkingsproces van slib is vaak verbranding in bijvoorbeeld cementovens of elektriciteitscentrales.

Vroeger werd het slib vaak gestort of zelfs gebruikt als meststof in de landbouw, maar door de steeds strengere regelgeving gebeurt dit niet meer.

Ontwatering beoogt twee belangrijke zaken:

  • Volume- en massareductie, waardoor het transport efficiënter wordt
  • Een hoger gehalte aan droge stof en dientengevolge een hogere calorische waarde, waardoor de verbranding gemakkelijker verloopt

Om de klassieke methode van ontwatering nog verder te optimaliseren is een innovatieve techniek ontwikkeld die is gebaseerd op de elektro-osmotische verplaatsing van het water in het slib. Deze techniek wordt nog weinig op grote schaal toegepast.


Gerelateerde factsheets
Afvalwaterbehandeling

Surplusslib

Link
Lenntech

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:10
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 196 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals