Home Factsheets (509) O Oppervlaktewaterkwaliteit

Oppervlaktewaterkwaliteit
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:43

De term oppervlaktewaterkwaliteit betreft de kwaliteit van de buitenwateren, meren, sloten, plassen en rivieren.

Relevantie
De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de oppervlaktewateren ligt bij de waterkwaliteitsbeheerders:

 • Waterschappen
 • Provincies
 • Zuiveringschappen
 • Hoogheemraden

Uitwerking
Vroeger werd zowel huishoudelijk als industrieel afvalwater geloosd op de oppervlaktewateren. De emissies van diverse verontreinigende stoffen en het vóórkomen van bacteriën in oppervlaktewater bedreigen echter de waterkwaliteit.

Een goede waterkwaliteit is zowel van belang voor het voortbestaan van ecosystemen als voor het gebruik door de mens. Bij dit laatste valt te denken aan:

 • Visserij
 • Recreatie
 • Productie van leidingwater

De huidige kwaliteit van het oppervlaktewater is afhankelijk van:

 • Afvalwaterlozingen
 • Waterbeleid
 • Afgeleide waterbeheersmaatregelen

Lozingen van stoffen op het oppervlaktewater zijn in beginsel geregeld in de Waterwet en de Wet milieubeheer.

De Europese Kaderrichtlijn water is in het leven geroepen met als doel heeft de verschillende regels betreffende de kwaliteit van oppervlaktewateren te stroomlijnen. De Europese Kaderrichtlijn water stelt dat in 2015 een Goede Ecologische Toestand en een Goede Chemische Toestand van het oppervlaktewater bereikt moet zijn.

Eén van de doelstellingen van het Nederlandse waterbeleid is het bereiken van concentraties ongewenste stoffen beneden:

 • Het Maximaal Toelaatbare Risiconiveau (MTR) voor zoet water
 • De streefwaarden voor zout water

Via het brongericht beleid streeft de overheid naar beperking van de emissies, onder meer door het afsluiten van internationale verdragen met onder andere Duitsland, België en Frankrijk.

Met het effectgericht beleid besteedt de overheid aandacht aan bijvoorbeeld de zuivering van afvalwaterstromen.


Gerelateerde factsheets
Eutrofiëring
Kaderrichtlijn water
Waterwet

Link
Helpdesk Water

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:14
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 104 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals