Home

Opslag gevaarlijke stoffen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:43

Bij opslag van gevaarlijke stoffen gaat het om opslag van stoffen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd.

Relevantie
De opslagfaciliteiten voor stoffen die gevaar voor het milieu kunnen opleveren moeten voldoen aan eisen die erop gericht zijn risico's te verkleinen en schade of hinder voor mens en milieu te voorkomen.

Uitwerking
Gevaarsaspecten ten aanzien van opslag van gevaarlijke stoffen zijn:

 • Bodemverontreiniging
 • (Externe) veiligheid

Risico's van bodemverontreiniging als gevolg van bijvoorbeeld defecte emballage of een lekke opslagtank kunnen verkleind worden door bodembeschermende voorzieningen. Dit kunnen fysieke voorzieningen zijn (zoals dubbelwandige tanks of een vloeistofdichte vloer) of organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld inspecties).

Veiligheid betreft zowel brand-, arbeids- als milieuveiligheid.

Opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen vindt plaats in:

 • Bulkopslag - ondergrondse en bovengrondse tanks, drukhouders etc.
 • Emballage - vaten, flessen etc.

De eisen waaraan de opslagfaciliteiten moeten voldoen zijn vaak direct opgenomen in wet- en regelgeving. Daarnaast bevatten diverse richtlijnen voorschriften voor veilige opslag van gevaarlijke stoffen.

Richtlijnen (bijvoorbeeld de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) en diverse PGS-/CPR-richtlijnen) hebben geen wettelijke status. Vaak wordt vanuit uitvoeringsbesluiten of vergunningen verwezen naar (hoofdstukken van) richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen, waardoor deze voorschriften alsnog een wettelijke status krijgen.

Om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn in verschillende richtlijnen voor opslag van gevaarlijke stoffen voorschriften opgenomen voor:

 • Situering van de opslag
 • Afstanden tot overige objecten
 • Compartimentering
 • Brandwerendheid
 • Blusmiddelen
 • Productopvang

Gerelateerde factsheets
Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (BOOT)
Bovengrondse tank
Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR)
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB)
Ondergrondse tank
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)
Terptank
Wet bodembescherming (Wbb)
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Links
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
ARBO Portaal

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals