Home

Overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:43

Het NMP4 verstaat hieronder de aantasting van de beschikbaarheid van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zoals hout, vis, zoet water, schone lucht en bodemvruchtbaarheid.

Relevantie
Bij ongewijzigd beleid is volgens het NMP4 de beschikbaarheid van vernieuwbare hulpbronnen over dertig jaar mondiaal ernstig in gevaar.

Uitwerking
De teloorgang van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen is het duidelijkst in het verdwijnen van grote arealen bos en oerwoud. Die ontbossing tast de natuurlijke ecosystemen sterk aan. De meeste effecten van ontbossing zijn vrijwel onomkeerbaar.

In de jaren zeventig vreesde men vooral voor snelle uitputting van de voorraad niet-vernieuwbare hulpbronnen zoals de fossiele brandstoffen. Door verbeterde opsporings- en winningstechnieken en andere technologische ontwikkelingen ziet het ernaaruit dat de bestaande voorraden de komende decennia op peil blijven en dit probleem minder acuut is.


Gerelateerde factsheets
De 7 grote milieuproblemen
Duurzame ontwikkeling
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)

Link
SER

Literatuur
Ministerie van VROM, Nationaal Milieubeleidsplan 4, een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid. Den Haag 2001

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals