Home

Overtreding
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:44

Een overtreding is een strafbaar feit van de lichte soort.

Relevantie
Op grond van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten zijn bepaalde handelingen strafbaar gesteld. Een overtreding is de lichtste strafbare handeling.

Uitwerking
Van een milieu-overtreding is sprake als voorschriften in de milieuvergunning of algemene regels niet worden nageleefd. Dit is verboden op grond van artikel 18.18 van de Wet milieubeheer.

Het bevoegd gezag kan op verschillende manieren reageren op een overtreding en heeft zelf de bevoegdheid bestuursdwang op te leggen of een dwangsom op te leggen, maar het kan ook de vergunning intrekken. Het bevoegd gezag kan echter ook aangifte doen van de overtreding, waarna het Openbaar Ministerie (OM) kan overgaan tot strafrechtelijke handhaving. Ook als door de politie een overtreding is geconstateerd, besluit het OM of er tot strafrechtelijke vervolging wordt over gegaan.

De mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd strafrechtelijk en bestuursrechtelijk op te treden.

Een overtreding resulteert vaak in een schikking of transactie via het Openbaar Ministerie of in een berechting in eerste aanleg door het kantongerecht. In het strafrecht bestaat de straf voor een overtreding uit het opleggen van een boete of het opleggen van een gevangenisstraf.

In tegenstelling tot de strafrechtelijke benadering wordt bestuursrechtelijke optreden niet gezien als een straf. Het heeft als doel de overtreding te beƫindigen en naleving van de overtreden voorschriften af te dwingen.

Voor de vervolging van een milieu-overtreding is vaak de Wet op de economische delicten (Wed) van toepassing. Verder bevat het Wetboek van Strafrecht enkele bepalingen die het milieu beschermen.

Mogelijke sancties voor overtredingen van de Wet op de economische delicten zijn stillegging van een (deel van een) bedrijf of het ongedaan maken van de gevolgen van de overtreding op kosten van de veroordeelde. Deze sancties kunnen worden opgelegd aan de dader zelf, maar ook aan een leidinggevende of een bedrijf.


Gerelateerde factsheets
Handhaving
Misdrijf
Onrechtmatige daad
Wetboek van strafrecht
Wetboek van strafvordering
Wet op de economische delicten (Wed)

Link
Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals