PGS
Geschreven door Joost   

(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen).........

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een omzetting van de voormalige CPR-richtlijnen en bevat onder meer diverse richtlijnen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen.

Relevantie
De PGS-richtlijnen kunnen als deskundigenadvies worden gebruikt bij:

 • Vergunningverlening
 • Uitvoeringsbesluiten
 • Arbeids-, transport- en brandveiligheid

Uitwerking
In 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen ingesteld. In 2005 is de raad gestart met het omzetten van de CPR-richtlijnen naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Deze richtlijnen zullen uiteindelijk alle veelgebruikte CPR-richtlijnen vervangen.

CPR-richtlijnen zijn de richtlijnen die door de Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen waren opgesteld.

Het bedrijfsleven hanteert de CPR-richtlijnen voor:

 • Ontwerp en inrichting van opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen

De overheid baseert zich op CPR-richtlijnen bij:

 • Vergunningverlening
 • Algemene regels op grond van de Wet milieubeheer (artikel 8.40 en 8.44-AMvB's)
 • Handhaving van milieuwet- en regelgeving

De Arbeidsinspectie en de brandweer hanteren de richtlijnen bij:

 • Toezicht
 • Advisering

De CPR-richtlijnen zijn inmiddels grotendeels opgenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Niet alle CPR-richtlijnen worden (ongewijzigd) in de PGS overgenomen; sommige worden geactualiseerd, andere hebben hun bestaansrecht verloren.

Naast de beoogde integratie en actualisatie is een aantal belangrijke wijzigingen van de CPR-richtlijnen in de PGS-reeks doorgevoerd met als doel:

 • Integratie van de verschillende beleidskaders
 • Vereenvoudiging van de regelgeving

Om er voor te zorgen dat de PGS-publicaties actueel blijven, hebben de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de beheergroep PGS opgericht. Deze beheergroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Genoemde ministeries
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Het bedrijfsleven

Gerelateerde factsheets
Aanvullende AMvB´s
Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR)
Opslag gevaarlijke stoffen
Vervangende AMvB´s
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Links
InfoMil
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:36
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 66 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals