Home

Precipitatie
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:48

Precipitatie is een fysisch-chemisch reinigingsproces waarbij opgeloste verbindingen worden omgevormd tot onoplosbare verbindingen.

Relevantie
Chemische precipitatie is zeer geschikt voor verwijdering van metalen en zware metalen uit een afvalwaterstroom.

Uitwerking
Bij precipitatie worden aan het afvalwater chemicaliƫn toegevoegd waardoor een chemische verbinding tussen ionen kan ontstaan. De toegepaste chemicaliƫn zijn vaak basen, bijvoorbeeld natronloog, waardoor de zuurgraad verhoogd wordt. De betreffende metalen vormen ten gevolge van deze dosering een hydroxideverbinding en slaan als zodanig neer. Deze neerslag kan vervolgens worden verwijderd door:

 • Bezinking
 • Zandfiltratie
 • Flotatie
 • Membraanfiltratie

Precipitatie wordt vaak toegepast om zware metalen uit een afvalwaterstroom te verwijderen. In veel gevallen is een pH-correctie van het afvalwater voldoende, omdat de hydroxiden van veel metalen slecht oplosbaar zijn.

Sommige metalen zijn amfoteer. Dit houdt in dat de aanvankelijk gevormde hydroxideneerslag bij toevoeging van een overmaat loog of zuur weer in oplossing gaat. Dit verschijnsel treedt op bij de metalen:

 • Aluminium
 • Chroom
 • Zink
 • Lood
 • Tin

Als de restconcentraties van de metalen nog te hoog zijn, kan sulfideprecipitatie worden toegepast, omdat de oplosbaarheid van metaalsulfiden aanzienlijk lager ligt dan van vergelijkbare metaalhydroxiden.

Daarnaast past men precipitatie ook toe om fosfaatverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen. Hierbij wordt het fosfaat-ion gebonden met een metaal-ion dat afkomstig is van een metaalzout; daarbij ontstaan niet-oplosbare metaalfosfaten. Vervolgens zal zich een neerslag vormen in bijvoorbeeld een voorbezinktank.

Voor het chemisch precipiteren van fosfaten worden voornamelijk ijzerzouten en aluminiumzouten gebruikt.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Zuiveringstechnieken

Links
Bodemrichtlijn
Energie en Milieu Informatiesysteem (Vlaanderen)

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals