Home Factsheets (509) P Prioriteiten van Cramer

Prioriteiten van Cramer
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:49

Acht prioriteiten voor milieu en ruimte

Prioriteiten van Cramer is de verzamelnaam voor de acht onderwerpen uit Pijler III van het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV waaraan de minister prioriteit wil geven.

Relevantie
Minister Cramer van VROM heeft aangegeven op deze acht onderwerpen van VROM tijdens deze kabinetsperiode ‘het verschil' te willen maken.

Uitwerking
Op 26 maart 2007 heeft minister Cramer in een brief aan de Tweede Kamer haar voorstel betreffende de prioriteiten van VROM voor de nieuwe kabinetsperiode gepresenteerd. Met deze prioriteiten beoogt zij inzichtelijk te maken op welke gebieden zij zich tijdens de kabinetsperiode wil onderscheiden.

De acht prioriteiten zoals Cramer die heeft gesteld, zijn de volgende:

- Klimaat en energie: schoon en zuinig
Het kabinet wil een energiebesparing van 2% per jaar; daarnaast dient het aandeel duurzame energie in 2020 verhoogd te zijn tot 20%.
Daarnaast moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Cramer wil dit laatste in Europees verband realiseren. Centraal hierbij staan de instrumenten die moeten worden ingezet om de gestelde doelen te bereiken.

- Markten voor duurzame producten
Het kabinet wil bedrijven stimuleren duurzame producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. De aanpak zoals die staat aangegeven in de Toekomstagenda Milieu wordt voortgezet. De overheid gaat zelf het goede voorbeeld geven door duurzame producten te kopen.

- Mooi Nederland
De Nota Ruimte blijft het uitgangspunt van het beleid. Cramer wil met het programma Mooi Nederland nieuwe accenten plaatsen, zoals het tegengaan van de verrommeling van het landschap.

- Burgers in een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving
Cramer noemt een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving een essentiële voorwaarde voor de verbetering van de omstandigheden in probleemwijken. De toenemende behoefte aan ruimte moet worden gecombineerd met de aanpak van lokale milieuproblemen zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

- Versterking van de Nederlandse inbreng in de EU en de wereld
Cramer wil een sterkere inbreng van Nederland in de Europese Unie en de wereld. Nederland moet zich daarbij richten op de relatie tussen een ambitieuze milieu-inzet en het bereiken van een zogeheten level playing field of gelijk speelveld. Dat laatste wil zeggen dat voorwaarden moeten worden geschapen die het mogelijk maken dat bedrijven onder gelijke omstandigheden kunnen concurreren. Ook de verbetering van de handhaving van internationale regelgeving heeft prioriteit.

- Urgentieprogramma Randstad
Cramer wil bijdragen aan het Urgentieprogramma Randstad met een visie op slimmer en zuiniger omgaan met ruimte.

- Programma Slimmere regels, minder lasten en betere uitvoering
Dit programma moet de regeldruk verminderen en de kwaliteit van vergunningverlening en toezicht verbeteren.
VROM gaat ook verder met het project Eenduidig Toezicht. Uitgangspunt daarbij is één loket voor de rijksinspecties.

- Duurzame ontwikkeling
Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een verantwoorde balans tussen people, planet en profit. Cramer wil bij elk van deze onderwerpen een aantal thema's benoemen waarop het kabinet zichtbare resultaten wil boeken.


Gerelateerde factsheets
Bedreigingen van de gezondheid
Duurzame energie
Duurzame ontwikkeling
Verandering van klimaat
Verspilling
Verstoring

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:42
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 143 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals