Home Factsheets (509) P Producentenverantwoordelijkheid

Producentenverantwoordelijkheid
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:50

Producentenverantwoordelijkheid houdt in dat producenten of importeurs van een bepaald product verantwoordelijk zijn voor het beheer van dat product in de afvalfase.

Relevantie
In het kader van de producentenverantwoordelijkheid wordt de verwerking van afgedankte producten steeds meer een zorgplicht voor producenten.

Uitwerking
Om de verwerking van afgedankte producten op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden heeft de overheid enkele zogeheten productbesluiten in het leven geroepen.

Deze besluiten geven invulling aan het principe van ‘Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid'. Dit principe komt voort uit enkele Europese richtlijnen die gericht zijn op het terugdringen van de hoeveelheid afval. Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid houdt in dat een producent ter bescherming van het milieu gedurende de hele levenscyclus van zijn product, dus ook in de afvalfase, verantwoordelijkheid draagt voor dat product. In de productbesluiten staan de verplichtingen die voor bedrijven voortvloeien uit de producentenverantwoordelijkheid.

Bedrijven die producten maken die onder een van de productbesluiten vallen zijn verplicht een inname- en verwerkingsstructuur op te zetten voor hun producten die in het afvalstadium zijn beland. Om te zorgen voor continuïteit betalen de producenten en importeurs deze structuur uit een bijbehorend financieringssysteem.

De volgende productbesluiten zijn in werking:

  • Besluit beheer autowrakken
  • Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
  • Besluit beheer autobanden
  • Besluit beheer batterijen
  • Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

In veel gevallen kiezen producenten ervoor om collectief uitvoering te geven aan het productbesluit.

Namens de aangesloten producenten en importeurs is bijvoorbeeld door enkele brancheverenigingen van wit- en bruingoed de Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (NVMP) opgericht. Deze stichting is belast met de (collectieve) uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur.


Gerelateerde factsheets
Afvalhergebruik
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Wit- en bruingoed

Link
Rijkswaterstaat

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:44
 

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 246 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

omgevingsplan 60H. Faber
Werken met het Omgevingsplan

''Het boek beoogt een praktische handleiding te zijn bij het opstellen van een omgevingsplan.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals