Home Factsheets (509) P Productgerichte milieuzorg (PMZ)

Productgerichte milieuzorg (PMZ)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:50

Productgerichte milieuzorg (PMZ) betreft alle structurele en organisatorische aandacht die aan alle levensfasen van een product wordt besteed met als doel de milieubelasting van een product te reduceren.

Relevantie
Met PMZ komt de volledige cyclus van een product in beeld, van de winning van grondstoffen, via het gebruik van grondstoffen tot en met het hergebruik en de verwijdering van afvalstoffen.

Uitwerking
PMZ is een uitbreiding van milieuzorg en heeft raakvlakken met arbo- en kwaliteitszorg. De toegepaste systematiek van plan, do, check en act (Deming-cirkel) is een systematiek die bijvoorbeeld ook ten grondslag ligt aan een kwaliteits- of milieuzorgsysteem conform ISO 9000 of 14001.

PMZ bestrijkt de volledige cyclus van een product van de winning van grondstoffen tot en met het hergebruik en de verwijdering van afvalstoffen. Daarom is voor een succesvolle invoering van PMZ samenspraak met de partners in de keten (leveranciers, afnemers, etc.) van groot belang.

Belangrijke ingrediënten van PMZ zijn:

  • Ecodesign
  • Ketenbeheer
  • Duurzaam inkopen

De hoofdkenmerken van PMZ zijn:

  • Systematische werkwijze met vastgelegde taken en verantwoordelijkheden
  • Continue productverbetering
  • Verbetering van de milieuaspecten van het product in alle levensfasen
  • Betrokkenheid van meerdere partijen in de productketen

De continue productverbetering is de basis van het PMZ-systeem: het inzetten en borgen van een proces dat gericht is op het continu verbeteren van de milieuprestaties van een product.

Door verbetering van de milieuprestaties van producten en diensten levert PMZ tevens een bijdrage aan duurzame ontwikkeling.


Gerelateerde factsheets
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
Deming-cirkel
Ketenanalyse (LCA)
Productketen

Link
Handboek Productgerichte Milieuzorg

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:46
 

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 284 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

omgevingsplan 60H. Faber
Werken met het Omgevingsplan

''Het boek beoogt een praktische handleiding te zijn bij het opstellen van een omgevingsplan.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals