Home Factsheets (509) P Provinciale Milieuverordening (PMV)

Provinciale Milieuverordening (PMV)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:51

Een Provinciale Milieuverordening (PMV) bevat provinciale regels ter bescherming van het milieu.

Relevantie
Provinciale Staten zijn vanuit artikel 1.2 Wet milieubeheer verplicht een PMV op te stellen.

Uitwerking
De PMV bevat de regels ter bescherming van het milieu op provinciaal niveau. De PMV-regels kunnen overigens ook betrekking hebben op een deel van de provincie. De PMV moet ten minste regels bevatten:

  • Met betrekking tot de verwijdering van (gevaarlijke) afvalstoffen
  • Voor aanwijzing van samenwerkingsgebieden van gemeenten op het gebied van afvalverwerking
  • Ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater door de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden
  • Ter voorkoming of beperking van geluidshinder door de aanwijzing van stiltegebieden
  • Ter bepaling van de samenstelling van de provinciale milieucommissie

Naast deze verplichtingen bestaat er een bevoegdheid tot het uitvaardigen van regels in verband met diverse andere onderwerpen. Daarbij valt te denken aan:

  • Provinciale milieukwaliteitseisen
  • De mogelijkheid tot een aanvullende provinciale mer-plicht

Een andere mogelijkheid om door middel van de PMV regels te stellen is het uitvaardigen van instructieregels. Hierin wordt aangegeven hoe een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten of van een gemeentelijk bestuursorgaan gebruikt moet worden, bijvoorbeeld bij vergunningverlening.


Gerelateerde factsheets

Gevaarlijke afvalstoffen
Milieubeleid
Milieu-effectrapportage (mer)
Milieukwaliteitseisen
Provinciaal milieubeleidsplan
Wet milieubeheer (Wm)

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:47
 

Video van de week

Video van de week

iceberg3

Vast iceberg splits from Antarctic ice shelf

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 309 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

Paris 120Daniel Klein, María Pía Carazo, Meinhard Doelle, Jane Bulmer, and Andrew Higham
The Paris Agreement on Climate Change

''The book is an invaluable resource for academics and practitioners, policy makers, and actors in the private sector and civil society.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals