Joost quote...

...Olof van der Gaag (directeur bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) : "Het klimaat over het klimaat is positiever dan ooit" .

Home Factsheets (509) P Provinciale Milieuverordening (PMV)

Provinciale Milieuverordening (PMV)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:51

Een Provinciale Milieuverordening (PMV) bevat provinciale regels ter bescherming van het milieu.

Relevantie
Provinciale Staten zijn vanuit artikel 1.2 Wet milieubeheer verplicht een PMV op te stellen.

Uitwerking
De PMV bevat de regels ter bescherming van het milieu op provinciaal niveau. De PMV-regels kunnen overigens ook betrekking hebben op een deel van de provincie. De PMV moet ten minste regels bevatten:

  • Met betrekking tot de verwijdering van (gevaarlijke) afvalstoffen
  • Voor aanwijzing van samenwerkingsgebieden van gemeenten op het gebied van afvalverwerking
  • Ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater door de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden
  • Ter voorkoming of beperking van geluidshinder door de aanwijzing van stiltegebieden
  • Ter bepaling van de samenstelling van de provinciale milieucommissie

Naast deze verplichtingen bestaat er een bevoegdheid tot het uitvaardigen van regels in verband met diverse andere onderwerpen. Daarbij valt te denken aan:

  • Provinciale milieukwaliteitseisen
  • De mogelijkheid tot een aanvullende provinciale mer-plicht

Een andere mogelijkheid om door middel van de PMV regels te stellen is het uitvaardigen van instructieregels. Hierin wordt aangegeven hoe een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten of van een gemeentelijk bestuursorgaan gebruikt moet worden, bijvoorbeeld bij vergunningverlening.


Gerelateerde factsheets

Gevaarlijke afvalstoffen
Milieubeleid
Milieu-effectrapportage (mer)
Milieukwaliteitseisen
Provinciaal milieubeleidsplan
Wet milieubeheer (Wm)

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 10:47
 

Video van de week

Video van de week

doppen3

Een zee vol drijvende doppen 

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 249 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

Natuurbeschermingsrecht 120Fleur Onrust, Paul Herder, Sander Kole, Peter Mendelts, Teun Verstappen, Maurice Stassen en Alexandra de Waard
Handboek Natuurbeschermingsrecht

''Het boek geeft een actueel en diepgaand inzicht in de kern van de Wet natuurbescherming, maar blijft wel steeds praktisch en voor de praktijk toepasbaar.''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals