Home

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:52

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een omzetting van de voormalige CPR-richtlijnen en bevat onder meer diverse richtlijnen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen.

Relevantie
De PGS-richtlijnen kunnen als deskundigenadvies worden gebruikt bij:

 • Vergunningverlening
 • Uitvoeringsbesluiten
 • Arbeids-, transport- en brandveiligheid

Uitwerking
In 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen ingesteld. In 2005 is de raad gestart met het omzetten van de CPR-richtlijnen naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Deze richtlijnen zullen uiteindelijk alle veelgebruikte CPR-richtlijnen vervangen.

CPR-richtlijnen zijn de richtlijnen die door de Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen waren opgesteld.

Het bedrijfsleven hanteert de CPR-richtlijnen voor:

 • Ontwerp en inrichting van opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen

De overheid baseert zich op CPR-richtlijnen bij:

 • Vergunningverlening
 • Algemene regels op grond van de Wet milieubeheer (artikel 8.40 en 8.44-AMvB's)
 • Handhaving van milieuwet- en regelgeving

De Arbeidsinspectie en de brandweer hanteren de richtlijnen bij:

 • Toezicht
 • Advisering

De CPR-richtlijnen zijn inmiddels grotendeels opgenomen in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Niet alle CPR-richtlijnen worden (ongewijzigd) in de PGS overgenomen; sommige worden geactualiseerd, andere hebben hun bestaansrecht verloren.

Naast de beoogde integratie en actualisatie is een aantal belangrijke wijzigingen van de CPR-richtlijnen in de PGS-reeks doorgevoerd met als doel:

 • Integratie van de verschillende beleidskaders
 • Vereenvoudiging van de regelgeving

Om er voor te zorgen dat de PGS-publicaties actueel blijven, hebben de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de beheergroep PGS opgericht. Deze beheergroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • Genoemde ministeries
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Het bedrijfsleven

Gerelateerde factsheets
Aanvullende AMvB´s
Commissie voor Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR)
Opslag gevaarlijke stoffen
Vervangende AMvB´s
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Links
Infomil
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals