REACH
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:55

(Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen)

De Europese verordening Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, kortheidshalve REACH, verplicht een bedrijf van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico's te kennen en maatregelen te benoemen om die risico's te beheersen.

Relevantie
REACH heeft als doel het milieu en de gezondheid van de mens beter te beschermen door de risico's die chemische stoffen met zich meebrengen terug te dringen.

Uitwerking
Registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) is een omvangrijke en complexe Europese verordening betreffende chemische stoffen. Zij heeft voor een grote groep bedrijven belangrijke consequenties.

REACH richt zich op producenten en importeurs van chemicaliën en alle bedrijven die te maken hebben met chemische stoffen, preparaten of chemische stoffen in voorwerpen.

REACH kent een aantal verplichtingen voor bedrijven. De aard van deze verplichtingen hangt af van het volume waarin chemische stoffen en preparaten geproduceerd worden en van het mogelijke risico dat ze met zich meebrengen. REACH verplicht onder andere tot:

  • Registreren van de geproduceerde, geïmporteerde of gebruikte stoffen
  • Verschaffen van gegevens over de geproduceerde, geïmporteerde of gebruikte stoffen
  • Aanvragen van een vergunning (verplicht voor circa 1000 tot 2000 stoffen)

De stoffen die volgens REACH onder de vergunningsplicht vallen zijn:

  • CMR's - kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen
  • PBT's - persistente, bio-accumuleerbare en toxische stoffen
  • vPvB's - zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen
  • Hormoonontregelende stoffen

Voor stoffen met jaarlijkse volumes van meer dan 10 ton geldt dat de evaluatie van het veilige gebruik (evaluatie van de chemische veiligheid) toegelicht moet worden in een zogenaamd Chemisch Veiligheidsrapport (Chemical Safety Report).

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het REACH-programma ligt bij de bedrijven. De taken voor de bedrijven bestaan hoofdzakelijk uit het verzamelen en voorbereiden van de informatie. Deze informatie is in eerste instantie gebaseerd op de volumes en de gegevens over de fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen.

Bedrijven moeten sinds april 2007 op de hoogte zijn van de risico's van alle in eigen beheer geproduceerde, gebruikte of geïmporteerde stoffen.


Gerelateerde factsheets
Arbowet
Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten
Gevarenkaart
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Links
Rijksoverheid
RIVM

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 11:02
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 238 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals