Home Factsheets (509) R Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997

Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:55

De Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 beoogt de verliezen van bepaalde schadelijke koudemiddelen naar de lucht te reduceren. Dat gebeurt onder meer door eisen te stellen aan gebruikte materialen, vakbekwaamheid van technisch personeel, controle en onderhoud.

Relevantie
In Nederland hebben de internationale afspraken over het terugdringen van ozonlaagafbrekende stoffen onder andere vorm gekregen in enkele uitvoeringsbesluiten en deze regeling.

Uitwerking
Ozonlaagafbrekende stoffen in de vorm van cfk's, hcfk's en hfk's worden als koudemiddel vaak toegepast in onder andere koelinstallaties. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu: ze tasten de ozonlaag aan en dragen bovendien bij aan het broeikaseffect. Daarom is het relevant dat er geen koudemiddel uit koelinstallaties lekt.

Op internationaal niveau zijn afspraken gemaakt om emissies van ozonlaagafbrekende stoffen te reguleren. In Nederland zijn deze afspraken uitgewerkt in onder andere het Besluit ozonlaagfabrekende stoffen Wms 2003 en het Besluit broeikasgassen Wms 2003.

Andere relevante regelgeving is de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997. Deze regeling is op 17 maart 1993 in werking getreden en is in 1997 gewijzigd.

In de Regeling lekdichtheidsvoorschriften is onder andere bepaald dat de installatie, de reparatie en het onderhoud van koelinstallaties uitsluitend mogen plaatsvinden door bedrijven die door de Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf (STEK) zijn erkend.

Belangrijke zaken die in de regeling aan bod komen zijn:

  • Toe te passen materialen, onderdelen en beveiligingen
  • Beheer en onderhoud van en controle en toezicht op een koelinstallatie
  • Inhoud van het installatiegebonden logboek
  • Lekdetectie en koudemiddellekkage (controle van detectieapparatuur)
  • Kenplaten, instructies en overige technische documentatie

Veel van wat in bovengenoemde besluiten en regeling is gesteld, heeft gevolgen voor koelapparatuur en installaties in bedrijven en mobiele koelinstallaties.

Wat inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer betreft, zijn op grond van de Wet milieugevaarlijke stoffen zowel het bevoegd gezag voor de Wet milieubeheer als de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd om te handhaven op deze besluiten.


Gerelateerde factsheets
Aantasting ozonlaag
Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003
Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf (STEK)
Wet milieubeheer (Wm)

Link
Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 11:05
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 208 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals