Home

Regionale waterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:56

Een Regionale waterzuiveringsinstallatie (RWZI) is een waterzuiveringsinstallatie waarin huishoudelijk en industrieel afvalwater zodanig gezuiverd wordt dat het op het oppervlaktewater geloosd mag worden.

Relevantie
Het is in beginsel verboden afvalwater direct op het oppervlaktewater te lozen.

Uitwerking
In Nederland zijn circa 500 zuiveringsinrichtingen in werking met een gezamenlijke capaciteit van ongeveer 25 miljoen inwonerequivalenten (i.e.). Het gemiddelde reinigingsrendement van een RWZI bedraagt 95%.

De RWZI's lozen na reiniging van het aangeboden afvalwater vervolgens weer op de oppervlaktewateren.

Het afvalwater in een RWZI ondergaat de volgende stappen:

  1. Mechanische zuivering - meestal worden eerst drijvende en bezinkbare stoffen afgescheiden. Dit gebeurt m.b.v. roosters, voorbezinktanks en zandvangers.
  2. Microbiologische zuivering - in deze fase wordt het afvalwater belucht waarna bacteriën, het zogenaamde actieve slib, het organische materiaal afbreken.
  3. Nabezinking van het actieve slib.
  4. Bij een aantal RWZI's bestaat ook een nabehandelingsstap waarin het water nog wordt gedefosfateerd en ‘gepolijst', d.w.z. dat de hoeveelheid zwevend slib wordt verminderd.

In feite wordt in een RWZI in een verhoogd tempo het natuurlijke afbraakproces nagebootst dat zich in het oppervlaktewater afspeelt. De microbiologische zuivering gebeurt in een zogenoemde oxidatiesloot, in een carrousel of in een oxidatiebed.

De zuiveringscapaciteit van een RWZI is afhankelijk van de volgende aspecten:

  • Verschillen in de soort verontreiniging van het afvalwater
  • Fluctuerend nutriëntengehalte
  • Aangevoerde watervolume

Het ontwerp van een RWZI moet zodanig zijn gedimensioneerd dat geen van de bovenstaande situaties problemen oplevert. Verschillen in de soorten verontreiniging in het afvalwater kunnen bijvoorbeeld optreden als gevolg van chemische lozingen op het riool. Het reinigingsproces zelf kan hierdoor verstoord raken.

Als de hoeveelheid afvalwater een kritische grens overschrijdt, vermindert de kwaliteit van het gezuiverde water. Vooral na een regenbui kan de hoeveelheid aangeboden water erg groot zijn. In een dergelijk geval zal het overschot aan water via een overstort de riolering verlaten, zodat de RWZI deze piek niet te verwerken krijgt.

Het water stroomt uit de overstort meestal in het oppervlaktewater. Overstorten hebben een nadelig effect op de omgeving omdat er vervuild water in schoon oppervlaktewater terechtkomt. Hierdoor kan onder andere vissterfte optreden t.g.v. zuurstofloosheid.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Waterwet
Zuiveringstechnieken

Link
Milieu en Natuurcompendium

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals