Home

Responsible Care
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:58

Responsible Care is in 1985 door de Canadian Chemical Producers' Association (CCPA) geïntroduceerd. Het betreft een programma dat gericht is op milieu- en veiligheidsaspecten.

Relevantie
Deelname aan het Responsible Care-programma houdt in dat men streeft naar continue verbetering op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

Uitwerking
Responsible Care betekent het voortdurende streven naar verbeteringen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en het geven van informatie hierover.

Specifiek gaat het om:

 • De veiligheid van de eigen medewerkers en productie-installaties
 • Het terugdringen van emissies naar de omgeving
 • Energiebesparing
 • Het zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen
 • De bescherming van de volksgezondheid

Bij Responsible Care gaat het om een integrale filosofie die door middel van communicatie wordt uitgedragen. Een belangrijk onderdeel van het programma is dus de communicatie met:

 • Medewerkers
 • Klanten
 • Bevoegd gezag
 • Omgeving

Een ander belangrijk onderdeel van het Responsible Care-programma is Product Stewardship (PS). Dit houdt in dat de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten van een product door de gehele keten onderzocht worden, vanaf de productiefase tot en met de afvalfase

Het Responsible Care-programma is door de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) in Nederland geïntroduceerd en heeft betrekking op de chemische industrie. Door het uitgeven van een handreiking stuurt de VNCI bedrijven aan om de eigen activiteiten op de volgende aandachtsgebieden te inventariseren:

 • Procesveiligheid (ontwerpen van veiliger productieprocessen met zo min mogelijk risico's, onderhouden van procesinstallaties)
 • Gezondheid en ARBO (verzorgen van veiligheidsopleidingen voor medewerkers, uitvoeren van veiligheidsaudits)
 • Distributie (veilig en verantwoord opslaan en transporteren van gevaarlijke stoffen)
 • Milieu (bewerkstelligen van reductie van de emissie naar water, lucht en bodem)
 • Product Stewardship (uitvoeren van levenscyclusanalyses (LCA's))
 • Communicatie met de omgeving (organiseren van bijeenkomsten voor belanghebbenden)

Deelname aan Responsible Care gebeurt op vrijwillige basis, maar is niet vrijblijvend.
Er worden eisen gesteld aan de deelnemende bedrijven en deze dienen daar op redelijke termijn aan te gaan voldoen. Bedrijven die daarin slagen, zijn te herkennen aan het Responsible Care-logo.


Gerelateerde factsheets
Bedrijfsinterne milieuzorg (BIM)
Ecomanagement and Audit Scheme (EMAS)
ISO 14000-serie
Zorgsysteem

Link
International Council of Chemical Associations

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals