Home Factsheets (509) R Risicokaart

Risicokaart
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:59

Een risicokaart geeft informatie over mogelijk risicovolle locaties in een bepaalde omgeving. Elke provincie beheert zijn eigen kaart en publiceert deze op internet.

Relevantie
De risicokaart is een informatiebron en communicatie-instrument. De risicokaart biedt informatie en kan als hulpmiddel worden toegepast bij beleidsvorming, zoals de aanleg van een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijventerrein.

Uitwerking
Risicokaarten hebben een tweeledig doel:

 • Informeren van burgers over potentiële rampen en zware ongevallen
 • Aan de hand van de zogeheten risicokaart voor professionele gebruikers informatie bieden aan medewerkers van overheidsorganisaties, zoals vergunningverleners en hulpdiensten

Lokale overheden hebben de wettelijke taak inwoners te informeren over de risico's in hun woon-, werk- of leefomgeving. De risicokaart informeert burgers over de ligging van risicovolle bedrijven, routes etc. Zo is bijvoorbeeld op de risicokaart te zien waar risicocontouren van bepaalde bedrijven liggen; een burger kan dus met behulp van de risicokaart bepalen of zijn woon- of leefomgeving binnen zo'n risicocontour ligt.

Daarnaast biedt de risicokaart aan professionele gebruikers gegevens voor beleid- en besluitvormingsprocessen die (nog) niet afgerond zijn of niet toegankelijk zijn voor het publiek. Deze informatie kan van belang zijn bij het voorkomen en verkleinen van de risico's of de blootstelling daaraan.

Toepassingsgebieden van deze informatie zijn onder meer:

 • Ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk
 • Het afgeven van milieu- en vestigingsvergunningen

Maar de risicokaart biedt bij de voorbereiding van het bestrijden van ongevallen en rampen ook relevante informatie aan operationele diensten zoals brandweer en politie.
Overheden voeren in een landelijke databank zelf gegevens in over risico's. De provincies krijgen gegevens uit deze landelijke databank en tonen deze middels een topografische kaart op internet.

Iedere provincie beheert zijn eigen topografische kaart en de achterliggende technische infrastructuur, de instellingen van bevoegd gezag beheren de gegevens. Het bevoegd gezag kan zijn:

 • Gemeente
 • Waterschap
 • Provincie
 • Rijk

De risicokaart vermeldt in totaal dertien soorten rampen die te voorzien zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen
 • Kernongevallen
 • Verkeersongevallen, waaronder luchtvaartongevallen
 • Branden, waaronder natuurbranden
 • Overstromingen

De informatie op de risicokaart is continu aan wijziging onderhevig, bijvoorbeeld doordat bedrijven sluiten of hun activiteiten verplaatsen.


Gerelateerde factsheets
Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI)
Besluit risico's zware ongevallen (BRZO 1999)
Externe veiligheid
Mogelijk onbeheersbare risico's
Plaatsgebonden risico

Link
www.risicokaart.nl/

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 11:18
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 357 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals