Home Factsheets (509) R Risicotoolbox Bodem (RTB)

Risicotoolbox Bodem (RTB)
Geschreven door Joost   
dinsdag 18 november 2008 20:59

De Risicotoolbox bodem (RTB) heet ook wel Risicomodule gevolgen lokale maximale waarden. De RTB is een instrument waarmee gemeenten en waterschappen - binnen strikte randvoorwaarden - zelf normen voor toxische stoffen in (water)bodems kunnen vaststellen.

Relevantie
Met het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit krijgt het bevoegd gezag de mogelijkheid om zelf gebiedsspecifieke normen vast te stellen voor de toepassing van grond en bagger. Met behulp van de RTB berekent het bevoegd gezag het risiconiveau van gekozen lokale maximale waarden en legt dit vast in een Nota Bodembeheer.

Uitwerking
Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan onder andere hergebruik en toepassing van grond en baggerspecie. Indien grond of baggerspecie worden toegepast, dient de kwaliteit te voldoen aan zowel de bestaande bodemkwaliteit als aan de kwaliteit die hoort bij de desbetreffende functie. Hierbij wordt de functiekwaliteit landelijk vastgelegd, terwijl de functiewaarde (het gebruik) door het daartoe bevoegde gezag wordt bepaald.

Het bevoegd gezag (waterschap of gemeente) kan op grond van het Besluit bodemkwaliteit gebiedsspecifieke lokale maximale waarden (LMW) vaststellen voor de toepassing van grond en baggerspecie. Bij het vaststellen van de lokale maximale waarden mag geen sprake zijn van onaanvaardbare risico's.

De Risicomodule gevolgen lokale maximale waarden (doorgaans Risicotoolbox bodem genoemd) is een hulpmiddel bij het vaststellen van deze lokale maximale waarden. Het levert inzicht in de risico's van stoffen voor mens en milieu die horen bij de gekozen normen.

De basis van de RTB wordt gevormd door de uitgangspunten en methoden voor de risicobeoordeling in de Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling (NOBO). De RTB bevat op dit moment modules voor:

  • Het berekenen van de gevolgen (risico's) van gekozen lokale maximale waarden voor mens, ecosysteem en landbouwproductie
  • Het beoordelen van de risico's bij de actuele (water)bodemkwaliteit

De RTB berekent op basis van de door het bevoegd gezag ingevoerde concentraties per stof de humane, ecologische en landbouwrisico's. De uitkomsten van de Risicotoolbox worden vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart en in een bodembeheernota. De bodembeheernota licht toe waarom de desbetreffende lokale maximale waarden zijn gekozen en waarom het bijbehorende risiconiveau voldoet voor de lokale situatie.


Gerelateerde factsheets
Besluit bodemkwaliteit
Bodemverontreiniging
Milieukwaliteitseisen

Links
Helpdesk Water
Risicotoolboxbodem

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 11:19
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 234 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals