Home Factsheets (509) S Standaarduitrusting ADR

Standaarduitrusting ADR
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:07

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg moet conform het Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR) een standaarduitrustingspakket op het voertuig aanwezig zijn.

Relevantie
Deze standaarduitrusting is gericht op de veiligheid van zowel de chauffeur als van de omgeving.

Uitwerking
Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

Aan de basis van deze regelgeving staat de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR).

In het ADR staan veiligheidsvoorschriften voor de:

 • Afzender
 • Geadresseerde
 • Belader
 • Verpakker
 • Vervoerder
 • Vuller

Bij het transport van gevaarlijke goederen moet een aantal hulpmiddelen aanwezig zijn. Deze middelen zijn gericht op de bescherming van de chauffeur, de omgeving en het milieu bij het laden en lossen en bij een eventueel incident.

De eisen waaraan deze standaarduitrusting moet voldoen, staan vermeld in het VLG / ADR.

Naast de specifieke artikelen die voorgeschreven worden op basis van eigenschappen van de te vervoeren stof, moet elke auto zijn voorzien van de standaarduitrusting zoals omschreven in het ADR.

De standaarduitrusting bestaat uit:

 • Brandblusmiddelen
 • Ten minste één stopblok per voertuig
 • Noodzakelijke uitrusting om algemene, aanvullende en bijzondere maatregelen volgens de schriftelijke instructies uit te voeren: waarschuwingssignalen, deugdelijke veiligheidskleding en een handlamp
 • Bijzondere uitrusting, afhankelijk van de specifieke aard van de goederen

Onder het laatste punt, bijzondere uitrusting, schrijft de ADR bijvoorbeeld voor dat bij het vervoer van giftige gassen ieder bemanningslid adembescherming bij zich dient te hebben zoals een vluchtmasker of een masker met gasstoffilter.

In het ADR wordt geen specifieke koppeling gemaakt tussen de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die op de gevarenkaart staan vermeld en de verplicht voorgeschreven uitrusting in het voertuig.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit voorziet hier wel in en stelt dat de werkgever aan werknemers veilige, adequate en passende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking moet stellen.


Gerelateerde factsheets
ADR
Arbowet
Gevarenkaart
Regeling voor vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)
Vrijstelling ADR

Link
Fandsa

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 11:29
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 240 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals