Home

Strafrechtelijke handhaving
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:13

Strafrechtelijke handhaving is geregeld in de Wet op de economische delicten en - bij zeer ernstige strafbare feiten - in het Wetboek van Strafrecht. Deze vorm van handhaving is een taak van politie en justitie.

Relevantie
De Wet op de economische delicten geeft de overheid sanctiemogelijkheden voor de uitvoering van strafrechtelijke handhaving.

Uitwerking
Zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke handhaving zijn primair gericht op het beperken van de gevolgen van (milieu)overtredingen. Bij strafrechtelijke handhaving wordt strafvervolging ingesteld na het opmaken van een proces-verbaal. Dit kan strafrechtelijke sancties tot gevolg hebben, zoals het opleggen van een geldboete of vrijheidsberoving.

Het toepassen van strafrechtelijke sancties bij milieudelicten gebeurt door het Openbaar Ministerie en met behulp van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) en/of de politie.

Strafrechtelijke handhaving is primair gericht op straffen en wordt toegepast bij delicten waarbij sprake is van een van de volgende zaken:

 • Opzet
 • Schuld
 • Onomkeerbaarheid van overtredingen
 • Recidive
 • Hardnekkigheid van de overtreder
 • (Dreigende) schade van enige betekenis

Bij strafrechtelijk optreden wordt het feit dus bestraft, maar het probleem is hierdoor nog niet opgelost.

Bij de strafrechtelijke handhaving kan direct een proces-verbaal opgemaakt worden. In het algemeen wordt bij milieudelicten op grond van overtredingen van milieuvoorschriften of algemene regels direct proces-verbaal opgemaakt als er sprake is van:

 • Commune delicten (overtredingen die iedereen zou kunnen begaan) Opzettelijke overtreding van een kernvoorschrift
 • Opzettelijke overtreding van een administratief voorschrift
 • Opzettelijk handelen zonder vergunning
 • Overtreding van een gedoogbeschikking
 • Recidive
 • (Dreigende) milieuschade van enige betekenis
 • Economisch voordeel

Gerelateerde factsheets
Bestuursrechtelijke handhaving
Bijzondere opsporingsambtenaar (BOA)
Handhaving
Misdrijf
Onrechtmatige daad
Overtreding
Wetboek van strafrecht
Wetboek van strafvordering
Wet op de economische delicten (Wed)

Link
InfoMil

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals