Home Factsheets (509) S Strategische milieubeoordeling (SMB)

Strategische milieubeoordeling (SMB)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:13

(SMB)

Een Strategische Milieubeoordeling geeft inzicht in de bestaande toestand van het milieu, de positieve en negatieve milieueffecten van een ruimtelijk plan en de mogelijke alternatieven voor dit plan.

Relevantie
De SMB is bedoeld om milieueffecten van plannen en programma's tijdens de voorbereiding hiervan in beeld te brengen in de vorm van een milieurapport. Hierbij gaat het om een breed scala aan ruimtelijke plannen.

Uitwerking
Vanaf 21 juli 2004 dient de Europese richtlijn Strategische milieubeoordeling 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's in de Lidstaten van de EU te worden toegepast. In Nederland is deze richtlijn aangeduid als de Richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (SMB).

Deze Europese richtlijn is middels een wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) en een wijziging van het Besluit milieu-effectrapportage verankerd in de Nederlandse regelgeving.

Door het in werking treden van deze richtlijn is de voorbereidingsprocedure voor bepaalde plannen gewijzigd omdat een Strategische Milieubeoordeling (SMB) moet worden uitgevoerd.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om plannen voor:

  • Een industrieterrein
  • Een grotere woonwijk
  • Een recreatieterrein
  • De uitwerking van een reconstructieplan voor het buitengebied

Door middel van een SMB wordt inzicht gegeven in:

  • De bestaande toestand van het milieu
  • De positieve en negatieve milieueffecten van het plan
  • De mogelijke alternatieven voor het plan

Een goed uitgevoerde SMB heeft als doel het vervolgtraject soepeler te laten verlopen.

De Strategische Milieubeoordeling is relevant voor overheden op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau.


Gerelateerde factsheets
Milieubeleid
Wet milieubeheer (Wm)

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 11:35
 

Video van de week

Video van de week

10721.w367.r16 9.3e2012d

Vlees van de toekomst

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 216 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals