Home

Surplusslib
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:14

Surplusslib is slib dat vanuit de beluchtingsreactor in een waterzuiveringsinstallatie wordt afgescheiden.

Relevantie
In Nederland komt jaarlijks circa 1,5 miljoen ton surplusslib als afvalstroom vrij.

Uitwerking
In regionale rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) wordt huishoudelijk en industrieel afvalwater gezuiverd tot een niveau dat verantwoord geacht wordt voor lozing op het oppervlaktewater.

In feite wordt in een RWZI het natuurlijke afbraakproces nagebootst zoals dat ook in oppervlaktewater plaatsvindt; de verblijfstijd is echter verkort. Het afvalwater in een RWZI ondergaat daarbij achtereenvolgens de volgende vier stappen:

  1. Mechanische zuivering, meestal door afscheiding van drijvende en bezinkbare stoffen. De zuivering gebeurt met behulp van roosters, voorbezinktanks en zandvangers.
  2. Microbiologische zuivering. Het afvalwater wordt tijdens deze stap in beluchtingstanks belucht waarna bacteriën (actief slib) het organische materiaal afbreken.
  3. Nabezinking van het actieve slib en verwijdering van het surplusslib.
  4. Bij een aantal RWZI's bestaat ook een nabehandelingsstap waarin het water nog wordt gedefosfateerd en ‘gepolijst', dat wil zeggen dat de hoeveelheid zwevend slib verminderd wordt.

Het actieve slib is in staat om met zuurstof organische stoffen in afvalwater af te breken. De daarbij vrijkomende producten zijn kooldioxide, water en organische fractie. Er treedt echter ook assimilatie op waarbij uit deze stoffen surplusslib ontstaat.

Door het biologische reinigingsproces neemt de bacteriemassa (of: slibmassa) toe. Om deze bacteriemassa in de beluchtingstanks constant te houden wordt continu slib afgescheiden: het surplusslib.

Het zuiveringsslib wordt door bezinking ingedikt. Het water wordt afgescheiden door middel van mechanische ontwatering om het te verwerken slibvolume te verkleinen.

Als het surplusslib is afgescheiden, bevat het nog veel ingevangen organische stof en dode cellen. Circa 60 massaprocent is organische stof. Het surplusslib wordt voor het grootste deel verbrand, eventueel na voordrogen of composteren. Het overige deel wordt gestort of in het buitenland toegepast in de landbouw.


Gerelateerde factsheets
Afvalwaterbehandeling
Ontwatering actief slib
Regionale waterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Zuiveringstechnieken

Link
Infomil (pag. 11)

 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals