Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) T Transitiemanagement

Transitiemanagement
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:19

Transitiemanagement of veranderingsmanagement stuurt de langdurige maatschappelijke veranderingsprocessen die moeten leiden tot een duurzame economie.

Relevantie
Transitiemanagement is een van de grote thema's in het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4).

Uitwerking

Onze samenleving heeft te maken met enkele hardnekkige milieuproblemen die de ontwikkeling in de richting van een duurzame samenleving in de weg staan. In het vierde Nationaal Milieubeleidsplan zijn antwoorden geformuleerd op deze milieuproblemen. De problemen betreffen de thema's:

 • Biodiversiteit
 • Klimaatverandering
 • Natuurlijke hulpbronnen
 • Gezondheid
 • Externe veiligheid
 • Leefomgeving
 • Mogelijk onbeheersbare risico's

Het NMP4 biedt voor enkele van deze thema's een belangrijke strategische vernieuwing in de vorm van transitiebeleid voor de lange termijn. Het gaat daarbij om:

 • Biodiversiteit
 • Klimaatverandering
 • Natuurlijke hulpbronnen

In het NMP4 worden drie noodzakelijke transities besproken die alle te maken hebben met de verandering van de maatschappij in de richting van:

* Duurzame energiehuishouding
* Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en mondiale biodiversiteit
* Duurzame landbouw

In het NMP4 is als beleidsonderwerp 'Transitie naar een duurzame samenleving' geïntroduceerd. Het transitiemanagement is hiervan afgeleid. Het biedt een vernieuwend perspectief op het doelbewust leiden van deze transities in de richting van duurzaamheid.

Transitiemanagement is een nieuw, integrerend beleidskader dat aansluit bij het bestaande beleid. Die transities houden technologische, economische en sociaal-culturele veranderingen in die onderling verweven kunnen zijn en elkaar kunnen beïnvloeden.

De overheid heeft ervoor gekozen om de oplossingen over te laten aan de markt en het proces in duurzame richting bij te sturen. De rol van de overheid in dit proces is:

 • Doelen stellen
 • Richting geven
 • Maatschappelijke actoren stimuleren te zoeken naar oplossingen
 • Middelen en ondersteuning aanreiken

Gerelateerde factsheets
De 7 grote milieuproblemen
Duurzame ontwikkeling
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4)

Link
RIVM

Literatuur
Ministerie van VROM, Nationaal Milieubeleidsplan 4, een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid. Den Haag 2001

Laatst aangepast op maandag 28 juli 2014 11:50
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 233 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals