Home Factsheets (509) V Verandering van klimaat

Verandering van klimaat
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:23

Onder verandering van klimaat wordt verstaan de wijzigingen in de atmosferische toestanden en verschijnselen, die zich in een bepaald gebied over een lange periode voordoen. Het ver-thema omvat niet alleen de problematiek van het versterkte broeikaseffect maar ook de aantasting van de ozonlaag.

Relevantie
Het klimaat beïnvloedt al het leven op aarde. Veranderingen van het klimaat kunnen daarom grote gevolgen hebben voor mens en natuur. Door de aantasting van de ozonlaag bereikt meer schadelijke UV-straling, wat tot een hoger sterfterisico door huidkanker leidt.

Uitwerking

Het klimaat is aan continue veranderingen onderhevig. Klimaatveranderingen kunnen het gevolg zijn van:

 • Natuurlijke gebeurtenissen
 • Menselijk handelen

Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Een verandering kan bijvoorbeeld bestaan uit een wijziging van:

 • Temperatuur
 • Neerslag
 • Vochtigheidsgraad
 • Bewolking
 • Luchtdruk
 • Wind

Daarnaast draagt ook de afbraak van de ozonlaag bij tot verandering van windpatronen en het klimaat. Deze afbraak wordt veroorzaakt door uitstoot van ozon aantastende stoffen zoals cfk's en halonen.

De gevolgen van klimaatverandering zijn op de korte termijn vaak niet merkbaar, maar op de lange termijn kan klimaatverandering zorgen voor grote problemen. Extreme klimaatveranderingen kunnen bijvoorbeeld resulteren in hittegolven en zware regens met wateroverlast.

De laatste decennia heeft de aarde te maken met het zogenaamde broeikaseffect. Het gevolg hiervan is een merkbare verhoging van de temperatuur. Uiteindelijk kan die verhoging oplopen van 1,5 tot 6 graden Celsius met als mogelijk uitvloeisel een stijging van de zeespiegel van 9 tot bijna 90 centimeter.

Voor Nederland geldt bovendien dat de (extreme) neerslag toe zal nemen.

Als de afspraken zoals die vastliggen in het Kyoto Protocol worden nagekomen, zal de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daardoor kan de klimaatverandering op de lange termijn worden beperkt

De aantasting van de ozonlaag wordt veroorzaakt door de emissie van gehalogeneerde koolwaterstoffen, zoals cfk's, halonen en methylbromide. Sinds 1980 is de dikte van de ozonlaag afgenomen. Hierdoor is de hoeveelheid UV-straling toegenomen. De afname bedraagt zo'n 3 tot 6% ten opzichte van de periode voor 1980. de laatste jaren heeft de afname zich de laatste jaren niet verder doorgezet, en stabiliseert dus nu. Dit is eraan te danken dat de wereldproductie en het gebruik van ozonlaagafbrekende stoffen zeer sterk is teruggedrongen, onder invloed van het internationale milieubeleid (Montreal protocol). Inmiddels zijn de concentraties van sommige ozonlaagafbrekende stoffen aan het dalen. Door een verdere daling kan op termijn herstel van de ozonlaag gaan optreden. Dit herstel zal echter pas na 2010 waarneembaar worden. Ook het gat in de ozonlaag boven de zuidpool zal nog vele tientallen jaren blijven bestaan. Een volledig herstel van de ozonlaag zal nog meer dan 50 jaar gaan duren.


Gerelateerde factsheets
De 7 grote milieuproblemen
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Klimaatverdrag VN
Ver-thema's

Links
InfoMil
KNMI
Milieu en Natuurcompendium
Rijksoverheid

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:19
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 150 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals