Home Factsheets (509) V Verkeersaantrekkende werking

Verkeersaantrekkende werking
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:25

Van een inrichting kan een verkeersaantrekkende werking uitgaan. Dat kan geluidshinder tot gevolg hebben voor woningen die zich langs de aan- en afrijroutes van de desbetreffende inrichting bevinden. Verkeersaantrekkende werking wordt ook indirecte hinder genoemd.

Relevantie
Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor een inrichting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer moet ook de door de inrichting veroorzaakte verkeersaantrekkende werking betrokken worden. De verkeersaantrekkende werking maakt deel uit van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer.

Uitwerking
Verkeerslawaai dat door inrichtingen veroorzaakt wordt, werd tot enkele jaren geleden op dezelfde manier beoordeeld als van een bedrijfsterrein afkomstige geluidemissies. Op 29 februari 1996 is door het ministerie van VROM de zogenaamde Schrikkelcirculaire uitgebracht. In deze circulaire wordt vergunningverleners aangeraden de verkeersaantrekkende werking van een inrichting te beschouwen conform de richtlijnen voor verkeerslawaai. De Raad van State heeft deze zienswijze bevestigd.

Bij de verkeersaantrekkende werking gaat het om de geluidshinder die het gevolg is van het verkeer dat zich van en naar het bedrijf begeeft, dus buiten het terrein van de inrichting.

De beoordelingswijze conform de circulaire houdt in dat aan het geluidsniveau uitsluitend een maximum wordt gesteld in de vorm van een gemiddelde geluidsbelasting in een etmaal. Er is geen maximum meer gesteld aan het piekniveau.

Daarnaast is de mogelijkheid geboden om bij vergunningverlening onder bepaalde voorwaarden de marges toe te passen tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A). Deze waarden gelden voor de gemiddelde geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen.

Hiermee wordt gedoeld op het feit dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde kan worden toegestaan als het geluidsniveau redelijkerwijs niet gereduceerd kan worden door bijvoorbeeld geluidwerende voorzieningen.


Gerelateerde factsheet
Geluidhinder

Links
InfoMil
Beoordeling geluidhinder wegverkeer

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:27
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 213 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals