Home Factsheets (509) V Verruimde reikwijdte

Verruimde reikwijdte
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:28

De Wet milieubeheer (Wm) heeft een verruimde reikwijdte ten opzichte van de voormalige Hinderwet. Dat houdt in dat duurzaamheidsaspecten bij de vergunningverlening en de wetshandhaving een rol spelen.

Relevantie
De vergunningverlener ingevolge de Wet milieubeheer is op grond van deze wet verplicht bij een vergunningaanvraag in de afweging verschillende duurzaamheidsaspecten te betrekken.

Uitwerking
In de Wet milieubeheer gaat het om wat genoemd wordt: de bescherming van het milieu. Daaronder wordt ook verstaan (artikel 1.1 lid 2 onder c. Wm):

  • Verbetering van het milieu
  • Zorg voor de doelmatige verwijdering van afvalstoffen en afvalwater
  • Zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen
  • Zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting

Sinds de intrede van de Wm in 1993 moeten bovenstaande aspecten in het kader van de Verruimde reikwijdte bij de beslissing op de vergunningaanvraag worden betrokken.

In de praktijk zijn in een Wet milieubeheervergunning vaak onderzoeksvoorschriften opgenomen waarin het bedrijf de verplichting krijgt opgelegd om binnen een bepaalde termijn een preventieonderzoek uit te voeren naar grondstoffenverbruik, energieverbruik of afvalpreventie. Ook op het terrein van afvalpreventie en energiebesparing stelt de vergunningverlener eisen in de vergunning.

In de vergunningvoorschriften kan ook staan welke maatregelen een bedrijf moet nemen om het energieverbruik te reduceren. Vaak is hier een termijn aan gekoppeld waarbinnen een besparing gerealiseerd moet zijn.

Er kunnen alleen voorschriften worden opgenomen in het kader van de Verruimde reikwijdte als blijkt dat er daadwerkelijk mogelijkheden bestaan om verbeteringen door te voeren.

Vergunningvoorschriften mogen voor de inrichtinghouder niet onnodig bezwarend zijn. Geschikte voorschriften zijn te bereiken door middel van een goed vooroverleg en een volledige vergunningaanvraag.

De te nemen maatregelen zijn niet altijd verplichtend van karakter: de omgevingsvergunning biedt vaak ruimte aan een bedrijf om zelf de meest geschikte werkwijze te kiezen. Het bevoegd gezag kan daarom bijvoorbeeld geen verplichting opleggen tot het gebruik van groene stroom.


Gerelateerde factsheets
Vervangende AMvB's
Wet milieubeheer (Wm)

 

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:47
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 177 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals