Home Factsheets (509) V Verspreiding

Verspreiding
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:28

Onder verspreiding verstaan we vanuit milieuoogpunt de verbreiding van toxische en/of voor het milieu gevaarlijke stoffen, radioactieve stoffen en genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in de bodem, het water, de lucht en de directe leefomgeving.

Relevantie
De verspreiding van bovenstaande zaken is van belang voor alle milieuthema's, zowel op stoffen als op organismen.

Uitwerking
Verspreiding vanuit milieuoogpunt heeft te maken met het ongecontroleerd verspreid raken van toxische en/of voor het milieu gevaarlijke stoffen. Beide soorten stoffen hebben invloed op organismen en ecosystemen.

Sinds 1900 is het aantal door de mens gemaakte stoffen exponentieel gegroeid door:

 • Nieuwe technologie
 • Grote toename van consumptie
 • Groei van de chemische industrie
 • Intensivering van de landbouw

Op dit moment zijn er circa 10 miljoen stoffen bekend, waarvan enkele tienduizenden voor het milieubeleid van belang zijn. Wanneer deze stoffen worden geproduceerd, verbruikt of gebruikt kunnen ze via de lucht, het grondwater en het oppervlaktewater in het hele milieu terechtkomen. Dat kan vervolgens resulteren in verhoogde concentraties van die stof in het milieu, wat weer leidt tot de beïnvloeding van kringlopen, ecosystemen, organismen en habitats.

Het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van verspreiding richt zich op stoffen die grote milieuproblemen veroorzaken.

Stoffen die een niet te verwaarlozen risico vormen, zijn onderwerp van beleid. Voor deze stoffen zijn streefwaarden en Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau's (MTR) vastgesteld. Verspreiding van toxische en/of voor het milieu gevaarlijke stoffen wordt zowel preventief als curatief bestreden:

 • Preventieve maatregelen zijn gericht op het voorkomen van verspreiding door implementatie in de regelgeving, bijvoorbeeld in de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms).
 • Curatieve maatregelen zijn gericht op sanering van (onbedoelde) toepassing van bestaande stoffen.

Het begrip verspreiding heeft de laatste jaren in toenemende mate betrekking op organismen die genetisch gemodificeerd zijn. Dat wil zeggen dat het genetische materiaal (het DNA) van de bedoelde organismen kunstmatig is aangepast.

Het bedoeling van genetische modificatie kan bijvoorbeeld zijn:

 • Dat de GGO's een betere weerstand hebben tegen ziekten en klimaat.
 • Dat de GGO's bovendien geschikter zijn voor menselijke consumptie.

Er kleeft echter ook een aantal risico's aan GGO's:

 • De gevolgen voor de gezondheid van mens en dier op de lange termijn zijn niet bekend.
 • GGO's kunnen resulteren in een verlaagde biodiversiteit.

Gerelateerde factsheets
Genetisch gemodificeerde organismen
Ver-thema's
Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:49
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 203 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals