Home Factsheets (509) V Verstoring

Verstoring
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:29

Verstoring is een benaming voor alles wat op lokaal niveau het leefmilieu bedreigt: geluidhinder, geurhinder, externe veiligheid, lokale luchtverontreiniging en straling (lichthinder). Dit is een van negen ver-thema's.

Relevantie
Verstoring bedreigt de leefomgeving en de volksgezondheid.

Uitwerking
Het merendeel van de effecten van verstoring is lokaal van aard. De drie belangrijkste bedreigingen die onder verstoring vallen zijn:

  • Geluidhinder. Deze vorm van hinder hangt af van de volgende factoren: de soort stimulus, omgeving, de waarnemer en het tijdstip. Verder kan de hinder aspecifiek zijn (ontevredenheid) of specifiek (activiteit verstoord). Geluidhinder kan uiteindelijk gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals slaapverstoring en stress. De belangrijkste bronnen van geluidhinder zijn wegverkeer en buren.
  • Geurhinder. Geur kan heel bepalend zijn voor de ervaren milieukwaliteit. Voor geur zijn drie dimensies van belang: het geurkarakter, de intensiteit van de geur en het karakter van de ontvanger. Hinder van geur is daarom erg subjectief. Geurhinder kan onder andere resulteren in misselijkheid, hoofdpijn en slaapproblemen. De belangrijkste bronnen van geurhinder in Nederland zijn landbouw, verkeer en industrie.
  • Externe veiligheid. Dit betreft de risico's die verbonden zijn aan de productie, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke stoffen. In dit verband wordt gesproken van individueel risico, plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Verder leveren sommige stoffen lokaal, nabij hun emissiebronnen zoals verkeerswegen en bedrijven, nog problemen op. Het wegverkeer is een belangrijke bron van lokale luchtverontreiniging. De blootstelling van de bevolking aan verkeersverontreiniging is door de kleine afstand tussen de bron en de leefomgeving van de mens veel groter dan voor de meeste andere bronsoorten.

Lichthinder is de overlast voor mens en dier die veroorzaakt wordt door kunstlicht. Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving, vaak als gevolg van de nachtelijke verlichting in glastuinbouw en langs wegen.

Het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van verstoring is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de volksgezondheid.


Gerelateerde factsheet
Ver-thema's

Link
RIVM

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:53
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 176 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals