Home Factsheets (509) V Verwijdering

Verwijdering
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:31

Onder het begrip verwijdering van afvalstoffen vallen het inzamelen, overslaan, bewerken, verwerken, verbranden en storten van deze stoffen. Dit is een van de negen ver-thema's.

Relevantie
Het overheidsbeleid is gericht op preventie en een milieuhygiënisch verantwoorde afvoer van alle afvalstoffen.

Uitwerking
Het milieuvraagstuk verwijdering is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard:

  • Het probleem is kwalitatief, omdat door het ‘lekken' in de verwijderingsstructuur milieugevaarlijke stoffen worden verspreid.
  • Daarnaast is het probleem kwantitatief, omdat er door de grote omvang van de hoeveelheid afvalstoffen ruimtegebrek ontstaat.

Het grootste knelpunt in verband met verwijdering is dat de productie-comsumptie-verwijderingsketen niet gesloten is. Dit houdt in dat niet alle afvalstoffen worden hergebruikt.

Het Nederlandse overheidsbeleid richt zich op het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen door preventie en hergebruik te stimuleren en de milieuverantwoorde verwerking ervan te bevorderen.

Ook de onderwerpen bodemsanering en rioleringbeheer vallen onder het ver-thema verwijdering.

Ten aanzien van verwijdering zijn een tienjarenprogramma afval (Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012) en een Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen in het leven geroepen. Hiermee wordt een stap gezet in de richting van een gecentraliseerde aansturing door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, nadat er in de jaren '90 juist gedecentraliseerd werd.

Naast deze afvalprogramma's wordt ook de ladder van Lansink gehanteerd.

Sinds kort wordt gesproken van afvalbeheer. Afvalbeheer omvat de gehele keten van afvalscheiding aan de bron, inzamelen, vervoeren, bewaren, bewerken, nuttig toepassen en verwijderen van afvalstoffen. Preventie van afval valt formeel niet onder het begrip afvalbeheer, maar gaat daaraan vooraf.


Gerelateerde factsheet
Ver-thema's

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 11:55
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 01 17 om 13.49.40

Waarom China ons afval niet meer wil?

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 182 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

Accelerating Sustainable Energy Transition 120Laurence L Delina
Accelerating Sustainable Energy Transition(s) in Developing Countries

''This book explores how the transitions occur in fourteen developing countries and broadly surveys their technological and institutional capacities''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals