Home Factsheets (509) V Vooroverleg

Vooroverleg
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:34

De term Vooroverleg duidt op het gehele traject van overleg tussen het bevoegd gezag en de vergunningaanvrager vóórdat een vergunning daadwerkelijk is aangevraagd.

Relevantie
Het vooroverleg heeft als functie te komen tot een ontvankelijke vergunningaanvraag en draagt bij aan een efficiënt en goed verloop van de aanvraagprocedure.

Uitwerking
Vóór het indienen van de vergunningaanvraag plegen bedrijf en bevoegd gezag vaak onverplicht vooroverleg. In principe is het vooroverleg het proces vanaf het eerste contact tussen het bevoegd gezag en een bedrijf tot aan het moment waarop de aanvraag wordt ingediend. Bij de wat grotere projecten is dat nodig voor een soepeler procedurele afwikkeling van de aanvraag en een op het bedrijf toegespitste vergunning. Ook bij minder grote projecten is vooroverleg echter vaak wenselijk.

Het vooroverleg heeft op de eerste plaats tot doel te komen tot een ontvankelijke aanvraag. Maar het vooroverleg is ook essentieel voor de totstandkoming van een vergunning die optimaal is, zowel vanuit het oogpunt van milieu, als vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering binnen de inrichting.

Vooroverleg valt buiten de procedure die in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor de totstandkoming van de beschikking is vastgelegd. In de Awb is slechts aangegeven dat, indien vooroverleg is gevoerd, hiervan een verslag bij de stukken ter inzage moet worden gelegd.

Tijdens het vooroverleg komen doorgaans de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verificatie van de noodzaak tot een nieuwe vergunning
  • Bepaling van het bevoegd gezag
  • Planning van het gehele traject
  • Andere wettelijke regelingen die mogelijk op het bedrijf van toepassing zijn - dit om het overleg met de betrokken instanties te coördineren en om de diverse vergunningen op elkaar af te stemmen

Door tijdens het vooroverleg al de "vergunbaarheid van het aangevraagde" te bespreken kunnen onplezierige verrassingen, zoals bijvoorbeeld weigeringen, zienswijzen en beroepen, worden voorkomen. Eveneens is het vooroverleg hét moment bij uitstek om te bespreken welke maatregelen getroffen kunnen worden om recht te doen aan BBT (beste beschikbare technieken) dat de basis vormt voor vergunningverlening.

Een goed gevoerd vooroverleg draagt bij aan een efficiënt en goed verloop van de vergunningprocedure, omdat hierdoor:

  • Het vragen van aanvullende gegevens en het niet in behandeling nemen van de aanvraag voorkomen kan worden
  • Zienswijzen en beroepen van derden voorkomen of beperkt kunnen worden
  • De kwaliteit van vergunningen verbeterd kan worden

Gerelateerde factsheets
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Best beschikbare technieken (BBT)
Flexibele vergunning
Waterwet
Wet milieubeheer (Wm)
Wm-vergunning

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 13:27
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 165 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals