Home Factsheets (509) V Vrijstelling ADR

Vrijstelling ADR
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:34

Op enkele uitzonderlijke vervoerssituaties zijn de standaardregels van het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) niet van toepassing.

Relevantie
Deze vrijstellingen zijn in het leven geroepen omdat het in een aantal situaties vrijwel onmogelijk is om het vervoer van gevaarlijke stoffen te laten voldoen aan het ADR.

Uitwerking
Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

Aan de basis van deze regelgeving staat de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR).

In het ADR staan veiligheidsvoorschriften voor de:

 • Afzender
 • Geadresseerde
 • Belader
 • Verpakker
 • Vervoerder
 • Vuller

Op enkele specifieke vormen van vervoer zijn de standaardregels niet van toepassing en gelden vrijstellingen. Deze vrijstellingen zijn van toepassing op zowel nationaal als internationaal vervoer en zijn ook vastgelegd in de ADR

De voorwaarden om onder een van de vrijstellingen te kunnen vallen en de uitzonderingen zijn:

 • Vervoer van gevaarlijke goederen, verricht door particulieren, indien deze goederen zijn verpakt voor de verkoop in de detailhandel en zijn bestemd voor hun persoonlijk of huishoudelijk gebruik dan wel voor recreatie- of sportactiviteiten
 • Vervoer van in het ADR niet nader aangeduide machines of materieel die gevaarlijke stoffen bevatten in inwendige onderdelen of voor de werking ervan benodigde onderdelen
 • Vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals levering aan bouwplaatsen of in verband met toezicht, herstel of onderhoud, in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking en met inachtneming van de elders genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden
 • Vervoer uitsluitend door of onder toezicht van hulpdiensten, met name door takel- of sleepdiensten die bij een ongeval betrokken voertuigen of defecte voertuigen vervoeren, die gevaarlijke stoffen bevatten
 • Vervoer in noodgevallen, bedoeld om mensenlevens te redden of ter bescherming van het milieu, mits alle maatregelen zijn genomen om ervoor zorg te dragen dat dit vervoer volkomen veilig geschiedt

Gerelateerde factsheets
ADR
Reglement voor vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)
Vervoer gevaarlijke stoffen

Link
Inspectie Leefomgeving en Transport

Laatst aangepast op maandag 08 september 2014 13:31
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 191 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals