Joost quote...

...Pieter Boot is Hoofd sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving: 'Eerste stappen zijn makkelijker dan volhardend doorgaan op ingeslagen weg’. 

Home Factsheets (509) W Waterketen

Waterketen
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:40

De waterketen omvat zowel de winning, de productie, de distributie en het gebruik van drinkwater, als de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater.

Relevantie
In de waterketen is sprake van een groot aantal participanten, zowel op het gebied van de uitvoering als op het gebied van de zorgplicht.

Uitwerking
De waterketen is een samenhangende infrastructuur voor de winning en het gebruik van water en de verwerking van afvalwater. De keten bestaat uit:

 • De onttrekking van (grond)water
 • Het geschikt maken hiervan voor het gebruik en het transport naar de gebruiker
 • Het gebruik
 • De inzameling
 • Het transport en het zuiveren van het verbruikte water
 • De lozing van het gezuiverde water op het watersysteem

Als alleen de afvalwaterketen wordt beschouwd, dan bestaat deze uit:

 • De inzameling
 • Het transport
 • De zuivering van verbruikt water
 • De lozing van gezuiverd water op het oppervlaktewater

De verantwoordelijkheden voor de afzonderlijke schakels van de waterketen in Nederland zijn over verschillende partijen verdeeld.
De verdeling van deze verantwoordelijkheden bepaalt overigens niet noodzakelijkerwijs de verdeling van uitvoeringstaken:

 • De zorgplicht voor de drinkwatersector ligt bij de rijksoverheid.
 • Drinkwaterbedrijven winnen, produceren en distribueren drinkwater.
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater via de riolering.
 • Waterkwaliteitsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering.

Bij riolering en afvalwaterzuivering liggen de zorgplicht én de uitvoering in nagenoeg alle situaties bij dezelfde instantie.

Bij zowel de riolering als de afvalwaterzuivering bestaat de mogelijkheid om de uitvoering door derden te laten plaatsvinden. Bij drinkwater is dit wettelijk verboden.


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Afvalwaterbehandeling
Waterbesparing
Waterverbruik

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:09
 

Video van de week

Video van de week

1008827

Smeltend Zwitserleven

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 227 gasten online

Nieuwsbrief


Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals