Home Factsheets (509) W Waterverbruik

Waterverbruik
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:41

Onder waterverbruik wordt het verbruik verstaan van zowel grondwater als van leidingwater.

Relevantie
Het waterverbruik in Nederland is na een continue stijging aan het dalen. Vooral technische aanpassingen en gedragsverandering dragen hieraan bij.

Uitwerking
Water is een schaarse grondstof; verspilling ervan moet daarom worden voorkomen.

Nederlanders gebruiken minder water dan enkele jaren geleden. Het gemiddelde waterverbruik per persoon ligt rond de 124 liter per dag (2004). Tussen 1980 en 1995 nam het waterverbruik nog met 23% toe. De belangrijkste oorzaken van de afname van het waterverbruik zijn:

  • De invloed van het beleid om zuiniger om te gaan met water
  • Technologische ontwikkelingen in de vorm van zuiniger apparatuur

Voor het waterverbruik voor industriële activiteiten geldt dat ondergrenzen waarboven waterbesparing relevant is niet op landelijke schaal geformuleerd zijn. Per situatie zal beoordeeld moeten worden of waterbesparende maatregelen relevant zijn of niet.

Uitzondering hierop vormt een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer. Hierin wordt gesteld:

‘Als het waterverbruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar meer bedraagt dan 5000 m3 per jaar geeft degene die de inrichting drijft, op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij heeft getroffen of zal treffen die ertoe bijdragen dat binnen de inrichting een zodanig zuinig gebruik van water wordt gemaakt als redelijkerwijs mogelijk is.'


Gerelateerde factsheets
Afvalwater
Vervangende AMvB's
Waterketen

Link
Milieu- en Natuurcompendium

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:12
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 186 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals