Waterwet
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:41

De Waterwet, die op 22 december 2009 in werking is getreden, beoogt de bestaande wetgeving op het gebied van waterbeheer te moderniseren, te vereenvoudigen en te integreren.

Relevantie
Veel van de huidige wetgeving op het terrein van de waterstaat was versnipperd in verschillende wetten en deels achterhaald.

Uitwerking
Talrijke voorheen geldende wetten, besluiten en afgeleide regelingen op het terrein van de waterstaat waren verouderd. Daarnaast bestonden op dit gebied verschillende instanties van bevoegd gezag.

De overheid heeft de wetgeving daarom herzien met een nieuwe Waterwet die de voorheen geldende wetgeving op het gebied van waterbeheer moderniseert en integreert. De wetten die het betreft, zijn:

 • Wet op de waterhuishouding
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 • Wet verontreiniging zeewater
 • Grondwaterwet
 • Wet droogmakerijen en indijkingen
 • Wet op de waterkering
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken
 • Waterstaatswet 1900
 • Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming 

Bovenstaande wetten zijn met de invoering van de nieuwe Waterwet ingetrokken, op de laatste twee na; dit houdt verband met het feit dat hierin bepaalde onderdelen van het beheer van wegen voorkomen.

De Waterwet gaat niet over de organisatie en financiering van het regionale waterbeheer. Dit is vastgelegd in de Waterschapswet. Ook de drinkwatervoorziening en rioleringen zijn niet in de Waterwet geregeld. Alleen de bepalingen rond de zuivering van stedelijk afvalwater zijn opgenomen in de nieuwe wet. Hiervoor is gekozen vanwege de sterke relatie van het zuiveringsbeheer met het watersysteembeheer.

Een andere belangrijke wijziging is dat lozingen op het riool (indirecte lozingen) uitsluitend geregeld zullen worden door middel van de Wet milieubeheer.


Gerelateerde factsheets
Grondwaterwet
Wet op de waterhuishouding

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
Wet verontreiniging zeewater (Wvz)

Links
Helpdesk Water
Waterwet

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:17
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 187 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals