Home Factsheets (509) W Wet geluidhinder (Wgh)

Wet geluidhinder (Wgh)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:45

In de Wet geluidhinder (Wgh) uit 1979 zijn regels opgenomen voor het voorkomen en beperken van geluidshinder.

Relevantie
Het Nederlandse milieubeleid is onder andere gericht op de aanpak van de bronnen die geluidsoverlast veroorzaken. De Wgh stelt de regels hiertoe.

Uitwerking
In de Wgh zijn bepalingen opgenomen over het voorkomen en beperken van geluidshinder. Dit beperkt zich tot bepalingen over:

 • Toestellen
 • Geluidswerende voorzieningen
 • Zoneringen rond industrieterreinen en wegen

In de Wgh zijn directe normen voor geluidshinder opgenomen. Dit is vrij uitzonderlijk, aangezien (geluids)normen doorgaans door middel van uitvoeringsbesluiten geregeld zijn.

De Wgh kent, wanneer het gaat om zoneringen, verschillende normen voor bestaande en voor nieuwe situaties; de bestaande situaties worden daarbij minder streng beoordeeld. Er is sprake van een bestaande situatie, wanneer in een bestemmingsplan ten tijde van de inwerkingtreding van hoofdstuk 4 van de Wgh in 1982 de mogelijkheid was opgenomen van de vestiging van een zogenaamde grote lawaaimaker op een industrieterrein.

In de structuur van de Wgh zijn drie bestrijdingsmethoden van geluidshinder te herkennen:

 • Bronbestrijding
 • Maatregelen in het overdrachtsgebied
 • Isolatiemaatregelen

De hinder afkomstig van inrichtingen is geregeld door de Wet milieubeheer (Wm), waarbij opgemerkt moet worden dat de normen hiervoor niet zijn terug te vinden in de Wet milieubeheer zelf. Geluidsnormen voor industriegeluid zijn terug te vinden in:

 • Algemene maatregelen van bestuur
 • Ministeriële regelingen
 • Milieuvergunningen

Gerelateerde factsheets
Bron
Geluidhinder
Geluidscontour
Geluidszone
Milieuzonering
Verstoring

Links
Infomil
Wet geluidhinder

Literatuur
Teesing, mr. N., Uylenburg, mr. R., Nijenhuis, mr. C.T. Toegang tot het milieurecht. Alphen aan den Rijn: Samsom, 2001
Verwoerd, mr. G.H. Milieurecht theorie en praktijk. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1995

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:35
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 127 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals