Home Factsheets (509) W Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv of Wet Luvo)

Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv of Wet Luvo)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:46

(Wlv of Wet LUVO)

De Wet inzake de luchtverontreiniging (Wlv of Wet LUVO) beoogt het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging ter bescherming van mensen, dieren, planten en goederen.

Relevantie
De Wlv bevat niet alleen bepalingen voor inrichtingen, maar ook voor andere bronnen van verontreiniging zoals toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen.

Uitwerking
Het uitgangspunt van deze wet is het voorkomen van luchtverontreiniging. Pas als dit niet mogelijk is, moet de uitstoot van verontreinigende stoffen worden beperkt.

Veel van de bepalingen van de Wlv zijn per 1993 overgeheveld naar de Wet milieubeheer (Wm) en zijn daar terug te vinden in hoofdstuk 5 over milieukwaliteitseisen.

De huidige inhoud van de Wlv bevat voorschriften over:

  • Toestellen
  • Brandstoffen
  • Verontreinigende handelingen
  • De manier waarop luchtmetingen dienen te worden uitgevoerd
  • Het treffen van maatregelen in bijzondere omstandigheden.

De Wlv is een kaderwet; de bepalingen zijn uitgewerkt in veel AMvB's en ministeriële besluiten. Het bekendste voorbeeld is het Besluit emissie-eisen stookinstallaties A (Bees A).

De wet geeft de commissaris der Koningin de bevoegdheid om bij bijzondere omstandigheden maatregelen te nemen om inrichtingen te sluiten, een toestel buiten werking te stellen of een bepaalde handeling te laten staken. Deze bevoegdheid mag slechts worden toegepast, indien de (dreiging van) luchtverontreiniging dusdanig is dat er sprake is van gevaar voor gezondheid of ernstige schade.


Gerelateerde factsheets
Bees A/B
Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Besluit luchtkwaliteit
Emissie
Luchtverontreiniging
Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR)
Wet luchtkwaliteit

Links
Wet inzake de luchtverontreiniging

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:40
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 131 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals