Home Factsheets (509) W Wet luchtkwaliteit

Wet luchtkwaliteit
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:47

De Wet luchtkwaliteit is een interpretatie van de Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier dochterrichtlijnen.

Relevantie
De Wet luchtkwaliteit biedt nieuwe mogelijkheden om bouwprojecten, ondanks overschrijding van de Europese grenswaarden, doorgang te kunnen laten vinden.

Uitwerking
In de voormalige wetgeving met betrekking tot de luchtkwaliteit waren ruimtelijke ordening en de normen voor luchtkwaliteit aan elkaar gekoppeld doordat bij ruimtelijke besluiten alle relevante (milieu-)belangen worden betrokken. Dit uitgangspunt van een goede ruimtelijke ordening is verankerd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De Europese unie schrijft een dergelijk koppeling niet voor.

De Wet luchtkwaliteit is op 15 november 2007 in werking getreden. Met deze wet introduceert het ministerie van VROM een zogenaamde flexibele koppeling. Deze koppeling komt tot uitdrukking in de gebiedsgerichte programma's ter verbetering van de luchtkwaliteit en de term ´in betekenende mate´ om aan te geven dat een project niet leidt tot verslechtering van de luchtkwaliteit.

Het uitgangspunt van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In dit programma staat omschreven op welke wijze overschrijdingen van de luchtkwaliteit worden aangepakt. In gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden, zogenaamde overschrijdingsgebieden, gaan betrokken overheden in gebiedsgerichte programma's de luchtkwaliteit verbeteren.

Het NSL behelst zowel maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren, als maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL zorgt ervoor dat overal de grenswaarden worden gehaald. De rijksoverheid coördineert het nationale programma.

De wet kent een onderscheid in grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is klein als het in ‘niet betekenende mate' leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij 3 % overschrijding van de Europese grenswaarde voor de luchtkwaliteit. Grotere projecten kunnen worden opgenomen in het NSL-programma, mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de negatieve effecten van dat project door de maatregelen vanuit dit programma worden weggenomen.

De Wet luchtkwaliteit houdt een wijziging in van de Wet milieubeheer en vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.


Gerelateerde factsheets
Besluit luchtkwaliteit
Immissie
Luchtverontreiniging
Wet inzake de luchtverontreiniging

Links
InfoMil
Rijkswaterstaat

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:42
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 01 17 om 13.49.40

Waarom China ons afval niet meer wil?

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 185 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

Accelerating Sustainable Energy Transition 120Laurence L Delina
Accelerating Sustainable Energy Transition(s) in Developing Countries

''This book explores how the transitions occur in fourteen developing countries and broadly surveys their technological and institutional capacities''
Lees verder

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals