Home Factsheets (509) W Wet milieubeheer (Wm)

Wet milieubeheer (Wm)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:47

De Wet milieubeheer is de semi-integrale milieuwet in het Nederlandse rechtssysteem.

Relevantie
Het doel van de Wet milieubeheer is de bescherming van het milieu. De wet geeft overheden de kaders voor de vaststelling en uitvoering van het milieubeleid. De wet is voor ondernemers vooral van belang vanwege het vergunningstelsel voor inrichtingen, dat is opgenomen in hoofdstuk 8.

Uitwerking
De Wet milieubeheer (Wm) is sinds 1 maart 1993 van kracht. Sinds het van kracht worden is de wet al veelvuldig veranderd.

De Wet milieubeheer is een kaderwet. Dat houdt in dat de uitwerking van de doelstellingen in het algemeen niet is terug te vinden in de wet zelf, maar in de besluiten (Algemene Maatregelen van Bestuur) en ministeriële regelingen die zijn vastgesteld in het kader van de wet.

De Wm bevat 22 hoofdstukken, die een indicatie geven van de inhoud:

 1. Algemeen
 2. Adviesorganen
 3. Internationale zaken (nog niet ingevuld)
 4. Plannen
 5. Milieukwaliteitseisen
 6. Milieuzonering (nog niet ingevuld)
 7. Milieueffectrapportage
 8. Inrichtingen
 9. Stoffen en producten
 10. Afvalstoffen
 11. Andere handelingen
 12. Verslag-, registratie- en meetverplichtingen
 13. Procedures voor vergunningen en ontheffingen
 14. Coördinatie
 15. Financiële bepalingen
 16. Handel in emissierechten
 17. Maatregelen in bijzondere omstandigheden
 18. Handhaving
 19. Openbaarheid van milieu-informatie
 20. Beroep bij de administratieve rechter
 21. Verdere bepalingen
 22. Slotbepalingen

In hoofdstuk 8 zijn de bepalingen opgenomen die gelden voor de milieuvergunning die nodig is voor het vestigen en exploiteren van een onderneming of 'inrichting'. Of sprake is van een inrichting die onder de bepalingen van hoofdstuk 8 valt, is terug te vinden in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Het Ivb bepaalt ook welke overheidsinstantie bevoegd is tot uitvoering van hoofdstuk 8 (=bevoegd gezag).

 


Gerelateerde factsheets
Activiteitenbesluit
Milieuvergunning
Waterwet

Links
Infomil
Wet milieubeheer

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:43
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 179 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals