Home Factsheets (509) W Wet op de economische delicten (Wed)

Wet op de economische delicten (Wed)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:49

Voor het milieurecht zijn strafbepalingen met name vastgelegd in de Wet op de economische delicten (Wed) en het Wetboek van Strafrecht.

Relevantie
Veel van de handelingen die in de Wet milieubeheer strafbaar zijn gesteld vallen onder het regime van de Wed.

Uitwerking
De meeste milieudelicten zijn overtredingen waarvan slechts enkele zijn aangemerkt als misdrijf. In de milieuwetten staat aangegeven welke overtredingen strafbaar zijn gesteld in de Wed en welke in de desbetreffende wet zelf. In artikelen 1 en 1a staan lijsten artikelen uit milieuwetten vermeld waarvan overtreding een economisch delict vormt. Concreet gaat het dan om schendingen van bepaalde voorschriften.

Het strafrecht kan door de koppeling tussen milieuwetten en de Wed een grotere rol spelen bij de handhaving van de milieuwetgeving en maakt het mogelijk om sneller en efficiënter op te treden. Een ander groot voordeel is dat voor alle milieudelicten dezelfde regels gelden op het gebied van opsporing, berechting en sanctionering.

De Wed kent het volgende sanctioneringsysteem:

  • Hoofdstraffen (geldboete, hechtenis, gevangenisstraf)
  • Bijkomende straffen (onder andere gehele of gedeeltelijke stillegging van een inrichting, verbeurdverklaring van voorwerpen, ontzegging van bepaalde rechten)
  • Maatregelen (ontneming van het verkregen voordeel, onder bewindstelling, herstel van de oorspronkelijke toestand op kosten van de overtreder)

De Wed bevat bovendien bepalingen die op een aantal punten afwijken van de reguliere strafrechtelijke regelingen. Zo is in de Wed een aantal bevoegdheden voor opsporingsambtenaren en de officier van justitie vastgelegd. Deze bevoegdheden gaan verder dan de bevoegdheden op grond van het gewone (formele) strafrecht.

Een andere bijzondere bepaling in de Wed is de medewerkingsplicht ten aanzien van opsporingsambtenaren (artikel 24a lid 1, Wed):

'Een ieder is verplicht aan de opsporingsambtenaren binnen de door hen gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van de hen krachtens deze titel toekomende bevoegdheden.'


Gerelateerde factsheets
Misdrijf
Onrechtmatige daad
Overtreding
Strafrechtelijke handhaving

Wetboek van strafrecht
Wetboek van strafvordering

Links
Wet op de economische delicten

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:44
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 99 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals