Home Factsheets (509) W Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWro)

Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWro)
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:51

(nWro)

De nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro) vervangt de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro).

Relevantie
De nWro introduceert meer eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de verschillende bestuursorganen.

Uitwerking
De nieuwe Wro is op 1 juli 2008 in werking getreden als vervanger van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro).

De Wro stamt uit 1965 en heeft in de loop der tijd een groot aantal aanpassingen ondergaan. Een grote wijziging was onder meer de herziening van de artikel-19-procedure (vrijstelling van het bestemmingsplan) in 2000. Ook de invoering van de rijksprojectenprocedure in 2004 hield een grote verandering in. Daarnaast is de rechtsbescherming onnodig ingewikkeld geraakt en nemen besluitvormingsprocedures van grote projecten te veel tijd in beslag.

De regering heeft besloten de wet in zijn geheel te herzien om haar overzichtelijk te maken.

De meest relevante wijzigingen die zijn doorgevoerd staan hieronder weergegeven:

 • De nWro geeft rijk, provincies en gemeenten meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij ontwikkeling en uitvoering van bestemmingsplannen.
 • De bestemmingsplanprocedure is teruggebracht van ruim een jaar naar 26 weken.
 • Tegen de vaststelling van een bestemmingsplan staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Provincies en rijk krijgen de bevoegdheid een inpassingsplan vast te stellen - een inpassingsplan kan vergeleken worden met een bestemmingsplan voor gemeenten.
 • Tegen een inpassingsplan staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Rijk en provincies kunnen kaders stellen waarbinnen de gemeentes kunnen opereren.
 • Ten behoeve van de verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang kan de gemeenteraad een projectbesluit nemen.
 • Het is in de toekomst verplicht ruimtelijke plannen digitaal op te stellen. Met de invoering van de nWro op 1 juli 2008 is het gebruik van digitale plannen toegestaan, per 1 juli 2009 zijn digitale plannen verplicht.

Daarnaast hebben de planologische kernbeslissing (PKB), het streekplan en het structuurplan plaats gemaakt voor gemeentelijke, provinciale en nationale structuurvisies. Hierin zijn de hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkelingen en hoofdzaken van ruimtelijk beleid geformuleerd.

Een andere nieuwe invoering is de zogenaamde beheersverordening. De gemeenteraad kan nu voor die delen van haar grondgebied waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien een beheersverordening vaststellen. Hiermee wordt het beheer van dat gebied geregeld in overeenstemming met het bestaande gebruik. Voorheen was dit geregeld in een bestemmingsplan.

Het uitgangspunt van de wijzigingen is dat ieder bestuursorgaan zijn eigen belangen zo optimaal en doelmatig mogelijk kan behartigen. Zo zijn gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen ruimtelijk beleid. Maar zodra provinciale of nationale belangen in de knel dreigen te komen, kunnen de provincies en het rijk aan de hand van de nWro deze belangen beschermen.


Gerelateerde factsheets
Wet milieubeheer
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

Link
InfoMil

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:47
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus
 • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 149 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals