Home Factsheets (509) W Wet op de waterhuishouding

Wet op de waterhuishouding
Geschreven door Joost   
woensdag 19 november 2008 08:50

(Vervallen per 22 december 2009)

Wet waarmee het kwantitatieve beheer van grond- en oppervlaktewater wordt geregeld. De wet ziet onder meer toe op het peilbeheer van het oppervlaktewater.

Relevantie
Goed kwantitatief beheer van de waterhuishouding is alleen mogelijk als de overheid over een wet beschikt waarmee bepaalde maatregelen zonodig kunnen worden afgedwongen.

De waterhuishouding is van groot belang voor onder meer de veiligheid en de economie, maar ook voor het milieu; hierbij kan men denken aan verdroging en verlies van biodiversiteit.

Uitwerking
De Wet op de waterhuishouding (1989) bepaalt dat ten minste eenmaal in de tien jaar een beleidsnota voor de waterhuishouding moet worden vastgesteld waarin de beginselen en doeleinden van het beleid staan.

De wet verschaft het juridisch instrumentarium voor het 'integraal waterbeheer', zowel beleidsmatig (planvorming) als beheersmatig:

  1. De wet geeft regels voor het beleid en beheer op het gebied van de waterhuishouding
  2. De wet geeft regels voor het kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater. Hiermee worden alle activiteiten bedoeld die invloed kunnen hebben op het waterpeil, zoals het aanvoeren, onttrekken, lozen en afvoeren van water en in sommige gevallen draineren.

Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 is de Wet op de waterhuishouding komen te vervallen.

De doelstelling van de Waterwet kan als volgt worden samengevat: "Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van functies die krachtens de Waterwet zijn toegekend aan watersystemen."


Gerelateerde factsheets
Grondwater
Waterwet
Zorgplicht

Link
Waterwet

Laatst aangepast op maandag 15 september 2014 11:50
 

Video van de week

Video van de week

Schermafbeelding 2018 06 27 om 14.13.52

Boyan bedacht opruimsysteem voor plastic

Partners

  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus
  • Partner van MilieuFocus

Nu online

We hebben 157 gasten online

Nieuwsbrief


Boek van de week

psychology 120Susan Clayton Christie Manning
Psychology and Climate Change

''The book lays out the clear relevance of psychological phenomena to perceptions, impacts and behavior''
Lees verder

Agenda algemeen

No current events.

Realisatie door WELLdotCOM - ICT Solution Provider & Joomla! Professionals